DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI

example, category, and, terms

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Thương mại 2005 thì thương nhân nước ngoài có quyền thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Tuy nhiên, văn phòng đại diện chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại chứ không được thực hiện các hoạt động trực tiếp sinh lời tại Việt Nam; vì vậy, nghĩa vụ thuế của một văn phòng đại diện nước ngoài hẹp hơn so với một công ty. Theo khoản 3 Điều 17 Luật Thương mại 2005 thì văn phòng đại diện có quyền tuyển dụng người lao động Việt Nam hoặc nước ngoài để làm việc tại văn phòng và đây cũng là căn cứ duy nhất làm phát sinh nghĩa vụ thuế của văn phòng đại diện nước ngoài.

Quyết toán thuế là quá trình kiểm tra, đối chiếu các khoản thu chi phát sinh trong kỳ tính thuế của văn phòng đại diện nước ngoài để thực hiện kê khai và nộp thuế. Đồng thời, quá trình quyết toán thuế cũng giúp văn phòng đại diện có căn cứ để xin miễn giảm hoặc hoàn thuế cũng như giúp cơ quan quản lý thuế cho cơ sở để truy thu thuế.

Ngoài ra, quá trình quyết toán thuế cũng giúp các văn phòng đại diện có căn cứ để hoàn thuế nếu số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế thực chất phải nộp. Quyết toán thuế là một quá trình phức tạp và liên quan đến nhiều quy định pháp luật.

Với mỗi khách hàng, QPT nắm bắt nhu cầu và tình hình về quy trình hoạt động, chiến lược và mục tiêu … từ đó tìm ra những sai sót và đưa ra giải pháp phù hợp với doanh nghiệp, từ đó giúp cho bạn giảm thiểu rủi ro tài chính, tiết kiệm thời gian và chi phí quý báu, tập trung tiềm lực cho phát triển các mảng khác.


Đại lý thuế QPT cung cấp dịch vụ kế toán thuế cho văn phòng đại diện nước ngoài theo các nội dung như sau:

 • Tư vấn các vấn đề thuế liên quan đến hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động; giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho nhân viên là người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn xây dựng chế độ lương, thưởng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động làm việc tại văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam;
 • Đại diện kê khai, quyết toán thuế cho văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam;
 • Lập bảng lương, kê khai nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo tháng hoặc quý;
 • Lập sổ quỹ tiền mặt, rà soát sao kê tài khoản ngân hàng với các khoản chi thực tế của VPĐD;
 • Kê khai và nộp BHXH cho VPĐD theo tháng;
 • Kê khai nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm cho VPĐD;
 • Lập thư xác nhận thu nhập và chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho nhân viên của VPĐD;
 • Lập báo cáo thường niên (năm) gửi Sở Công Thương.
Cam kết của QPT đối với các bạn:
 • Bảo mật thông tin cho khách hàng, chịu trách nhiệm khi để mất mát thông tin;
 • Tiết kiệm chi phí so với các công ty dịch vụ khác;
 • Hoàn thành công việc đúng thời hạn theo quy định;
 • Cung cấp kịp thời các số liệu và hồ sơ cần thiết cho quý khách;
 • Tư vấn kịp thời các vấn đề liên quan đến quá trình hoạt động.

Văn phòng đại diện nước ngoài có khó khăn trong việc kê khai thuế, thực hiện thủ tục vui lòng liên hệ Đại lý thuế QPT để được hỗ trợ Dịch vụ kế toán thuế cho văn phòng đại diện nước ngoài nhanh chóng, kịp thời, chính xác nhất!


CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ Q.P.T Mr. Quang: 0938 753 116 – Ms. Lý: 0938 976 214 Email: qpt.taxagent@qpt.com.vn – Web: http://www.qpt.com.vn

Tags :

example, category, and, terms

Share This :