DỊCH VỤ SOÁT XÉT THUẾ

example, category, and, terms

DỊCH VỤ SOÁT XÉT THUẾ – TỐI ƯU CHI PHÍ

Hằng ngày, doanh nghiệp phát sinh rất nhiều các giao dịch kinh tế. Các giao dịch này rất đa dạng và phức tạp liên quan đến nhiều sắc thuế; nhiều tình tiết trong mỗi sắc thuế, như: thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN cho nhân viên – lao động, phí bản quyền, phí nghiên cứu phát triển, chi thưởng sáng kiến cải tiến,… Nhân viên kế toán khó có thể nắm bắt được tất cả các quy định phức tạp liên quan, do đó doanh nghiệp gặp các rủi ro về thuế là rất lớn…

Theo quy định, sau khi doanh nghiệp xong báo cáo tài chính, quyết toán thuế thì cơ quan thuế sẽ thanh kiểm tra xem doanh nghiệp đã ghi nhận báo cáo đúng và đủ theo pháp luật hay chưa? Vì vậy nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc này, quý doanh nghiệp cần rà soát lại mọi thứ và QPT sẽ giúp bạn việc đó!

Mục đích của thủ tục rà soát thuế là cung cấp cho Qúy doanh nghiệp một cái nhìn tổng quan về tình hình của doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định hiện hành về thuế. Hơn nữa, thông qua việc rà soát, doanh nghiệp sẽ giảm thiểu đi các sai sót, rủi ro về thuế, nâng cao hiệu quả công tác kế toán thuế. Giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận sau thuế một cách hợp lý nhất.

Với mỗi khách hàng, QPT nắm bắt nhu cầu và tình hình về quy trình hoạt động, chiến lược và mục tiêu … từ đó tìm ra những sai sót và đưa ra giải pháp phù hợp với doanh nghiệp, từ đó giúp cho bạn  PHÁT HIỆN RỦI RO TIỀM ẨN – TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN SAU THUẾ


NỘI DUNG DỊCH VỤ SOÁT XÉT THUẾ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ SAU:

Qua thông tin sơ bộ Qúy doanh nghiệp cung cấp, QPT sẽ tiến hành kiểm tra rà soát lại toàn bộ hồ sơ chứng từ sổ sách liên quan đến thuế TNDN, thuế GTGT và thuế TNCN. Qua đó, QPT sẽ phát hiện những sai sót và những rủi ro tiềm ẩn về thuế, trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất các giải pháp kỹ thuật để tìm cách giảm thiểu các rủi ro về thuế; bổ sung, hợp lý hóa các khoản chi phí; hoặc loại trừ khỏi chi phí và điều chỉnh lại các tờ khai thuế.

1. Soát xét thuế Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”): – Thu thập và xem xét Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh và những cập nhật để xem xét các sắc thuế được ưu đãi áp dụng cho Giai đoạn soát xét. – Soát xét Báo cáo kiểm toán và Tờ khai thuế TNDN, bao gồm các tờ khai bổ sung đã nộp cho Cơ quan thuế cho Giai đoạn soát xét và xem xét những khoản điều chỉnh thực hiện và xác định những điều chỉnh có thể phải bổ sung để tuân thủ những quy định về thuế; đặc biệt tập trung vô xác định những chi phí không được trừ để để xuất những điều chỉnh thêm. – Xác định vị thế thuế TNDN, chủ yếu dựa trên tình trạng lỗ về thuế có thể sử dụng và việc sử dụng các khoản lỗ cho năm sau; và sử dụng những khoản ưu đãi thuế nếu có. – Soát xét những Biên bản, công văn giữa Doanh nghiệp và cơ quan thuế để xác định những khía cạnh dễ bị chú ý bởi Cơ quan thuế. – Soát xét, trên cơ sở chọn mẫu, việc tính và khai thuế TNDN, trong Giai đoạn soát xét, để bảo đảm vị thế thuế liên quan đến chi phí được trừ, báo cáo doanh thu và nộp hồ sơ thuế TNDN kịp thời. – Hỗ trợ Doanh nghiệp tính và lập tờ khai quyết toán thuế TNDN cho kỳ soát xét. – Soát xét và kiểm tra chọn mẫu chứng từ, thủ tục báo cáo và lưu trữ (bao gồm nhưng không giới hạn, hợp đồng, hóa đơn, giấy nộp tiền…) để kiểm tra tính “hợp lý hợp lệ” cho mỗi giao dịch và các xử trí thuế của Doanh nghiêp. – Xác định những vấn đề rắc rối về thuế TNDN và khuyến nghị để tối ưu hóa về thuế nếu có.

2. Soát xét Thuế Gía Trị Gia Tăng (“GTGT”) – Soát xét Báo cáo kiểm toán và Tờ khai thuế GTGT, bao gồm các tờ khai bổ sung đã nộp cho Cơ quan thuế cho Giai đoạn soát xét và xem xét những khoản điều chỉnh thực hiện và xác định những điều chỉnh có thể phải bổ sung để tuân thủ những quy định về thuế; đặc biệt tập trng vô xác định những chi phí không được trừ để để xuất thay. – Soát xét và xem xét tờ khai thuế GTGT và giấy nộp tiền thực hiện trong Giai đoạn soát xét trên cơ sở chọn mẫu. – Xác định các vẫn đề trọng yếu liên quan đến thuế GTGT và khuyến nghị liên quan đến bất kỳ cập nhật bổ sung tờ khai GTGT nếu phù hợp.

3. Soát xét Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”) – Hỗ trợ trong việc soát xét, trên cơ sở chọn mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN, bao gồm tính toán chi tiết và chứng từ hỗ trợ cung cấp bởi Doanh nghiêp trong kỳ Soát xét. – Soát xét và đánh giá vị thế thuế cho những khoản thu nhập chịu thuế, không chịu thuế; và – Xác định những vấn đề rắc rối về thuế TNCN và đề xuất giải pháp bao gồm những chứng từ hỗ trợ để Cơ quan thuế chấp nhận vị thế thuế để tối ưu hóa thuế TNCN.

CAM KẾT CỦA QPT ĐỐI VỚI CÁC BẠN – Bảo mật thông tin cho khách hàng, chịu trách nhiệm khi để mất mát thông tin. – Tiết kiệm chi phí so với các công ty dịch vụ khác. – Hoàn thành công việc đúng thời hạn theo quy định. – Cung cấp kịp thời các số liệu và hồ sơ cần thiết cho quý khách. – Tư vấn kịp thời các vấn đề liên quan đến quá trình hoạt động.


DỊCH VỤ SOÁT XÉT THUẾ “Sẻ chia kinh nghiệm, Tiếp sức thành công”


CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ Q.P.T Mr. Quang: 0938 753 116 – Ms. Lý: 0938 976 214 Email: qpt.taxagent@qpt.com.vn – Web: http://www.qpt.com.vn

Tags :

example, category, and, terms

Share This :