TEMPORARY CONTRACT DUE TO COVID-19

What employees need to know when suspending labor contracts because of the Covid-19 epidemic to best ensure their benefits.

1. What is a temporary suspension of a labor contract?

In common sense, a temporary suspension of a labor contract is a temporary suspension of the performance of a labor contract for a certain period of time for reasons prescribed by law or as agreed between the two parties.

Cases of temporary suspension of the performance of a labor contract under Clause 1, Article 30, and Article 138 of the Labor Code 2019, include:
– The employee performs the military service or the obligation to join the Militia and Self-Defense Force;
– The employee is held in custody or temporary detention by the law on criminal procedures;
– The employee must comply with the decision to apply the measure of sending to a reformatory, compulsory detoxification establishment or compulsory education institution;
– Pregnant female employees, if certified by a competent medical facility, that continuing to work will adversely affect the fetus.
– The employee is appointed as an enterprise manager of a one-member limited liability company in which 100% of charter capital is held by the State;
– The employee is authorized to exercise the rights and responsibilities of the state owner's representative for the state capital in the enterprise;
– The employee is authorized to exercise the rights and responsibilities of the enterprise concerning the capital portion of the enterprise invested in another enterprise;
– Other cases as agreed by both parties.

2. Postponing the labor contract, what will be the salary and social insurance?

According to Clause 2, Article 30 Labour Code 2019 and Clause 4, Article 42 Decision 595/QD-BHXH, then:
During the period of suspension of the performance of the labor contract, the employee is not entitled to the salary and rights and benefits entered into in the labor contract, unless otherwise agreed upon by the two parties or provided for by law.
– If the employee suspends the labor contract for 14 working days or more in a month, he/she will not pay social insurance premiums for that month. This time is not counted to enjoy social insurance.

3. Employees are re-employed after the suspension period has expired

According to Article 31 of the Labor Code 2019, within 15 days from the expiration of the temporary suspension of the performance of the labor contract, the employee must be present at the workplace and the employer must accept the employee. Return to work under the signed labor contract if the labor contract is still valid unless otherwise agreed upon by the two parties or provided for by law.
In case the employer does not take back the employee to return to work after the expiration of the period of suspension of the performance of the labor contract unless otherwise agreed by the employer and the employee, the employee will be A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 7,000,000 according to Point b, Clause 2, Article 10 of Decree No. 28/2020/ND-CP.
In addition, forced to pay wages to employees in the days of not accepting employees back to work after the expiration of the period of temporary suspension of the performance of labor contracts according to Clause 4, Article 10 of Decree No. 28/2020/ND-CP.

4. Get financial support for Covid-19 if you meet the conditions

According to the provisions of Articles 13 and 14 Decision 23/2021/QD-TTG , the conditions, and levels of support for people who suspend their labor contracts because of Covid-19 are as follows:

4.1. Subjects receiving financial support for Covid-19

– Employees working at enterprises, cooperatives, public non-business units who cover their own recurrent or investment and recurrent expenditures, people-founded and private educational institutions at the preschool education level. , kindergartens, primary schools, junior high schools, high schools, vocational education institutions (hereinafter referred to as enterprises, cooperatives, public non-business units, educational institutions) have been suspended from operation. At the request of competent state agencies to prevent and control the COVID-19 epidemic
– Suspend the performance of the labor contract, take unpaid leave during the term of the labor contract, from 15 consecutive days or more, from May 1, 2021, to the end of December 31, 2021, and the period Starting point of suspending the performance of labor contracts, taking unpaid leave from May 1, 2021, to December 31, 2021
– Participating in compulsory social insurance in the month preceding the time when the employee suspends the performance of the labor contract or takes unpaid leave.

4.2. Support level and payment method
– Support level:
+ 1.855.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng (30 ngày).
+ 3.710.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 01 tháng (30 ngày) trở lên.
+ Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.
– Phương thức chi trả: Trả 1 lần cho người lao động.

4.3. Hồ sơ, giấy tờ cần nộp

* Hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị để nộp hồ sơ hỗ trợ tiền Covid-19:

– Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Số lượng: 1 bản sao)
– Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội (Số lượng: 1 bản chính)
– Đối với lao động đang mang thai, đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em thì cần 1 Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau:
+ Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai;
+ Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em;
+ Giấy chứng nhận nuôi con nuôi;
+ Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền

Lưu ý: Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng cần có xác nhận của Cơ quan BHXH.
Người sử dụng lao động cần phải lập danh sách theo mẫu 05 (Phiếu giao nhận hồ sơ 600G) quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính. 
Đơn vị tự kê khai tự chịu trách nhiệm các thông tin trước pháp luật, cơ quan BHXH chỉ xác nhận các tiêu chí: Họ và tên, mã số BHXH, thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương (ngày tháng năm), thời gian tạm hoãn HĐLĐ/nghỉ không hưởng lương (từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm).
Thời hạn giải quyết xác nhận danh sách: không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng: Mẫu 05 

4.4. Các cổng dịch vụ công:

Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

4.5. Quy trình xử lý hồ sơ

– Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.
– Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.
– Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
– Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Decision 23/2021/QD-TTG on implementing several policies to support employees and employers facing difficulties due to the Covid-19 pandemic-  

Good luck!Sign up to receive news

 
 

Related Posts

NHỮNG VƯỚNG MẮC VỀ KHAI THUẾ THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

Sáng ngày 17/02/2022, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn kê khai…

BẢNG TRA CỨU LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 2022 ÁP DỤNG TỪ 01/7/2022

Sau đây là Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2022 tại 63 tỉnh thành phố theo Nghị định…

NOTICE OF LOCATION OF COMPANY LOCATION

THÔNG BÁO Về việc chuyển địa điểm văn phòng Công ty Kính gửi: - Quý Cơ quan chức…

Comment

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
QUYẾT ĐỊNH 23_GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ COVID CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG | ĐẠI LÝ THUẾ Q.P.T Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Dẫn nguồn: … […]

en_US