TAX NEWS – ACCOUNTING – FINANCE MARCH & 04/2021

Trong Điểm tin tháng 03 và tháng 04.2021 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu […]

See more

TAX NEWS – ACCOUNTING – FINANCE JANUARY&FEBRUARY 2021

Trong Điểm tin tháng 01 và tháng 02.2021 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 Hướng dẫn thanh toán nợ tiền […]

See more

TAX NEWS – ACCOUNTING – FINANCE NOVEMBER & DECEMBER 2020

In this November and December Newsletter, we would like to introduce to our customers' new policies related to tax, corporate law, labor, and other regulations including Regulations guiding the Law on Management Tax 38/2019/QH14 New regulations on […]

See more

ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 10/2020

Trong Điểm tin tháng 10 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Người lao động theo các loại hợp đồng khác Hợp đồng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc từ 01/01/2021 […]

See more

TAX ALERT SEPTEMBER 2020

In this Tax Alert September 2020, we would like to introduce to our customer's new policies related to tax, corporate law, labor, and other regulations [...]

See more

TAX ALERT AUGUST 2020

In this Tax Alert August 2020, we would like to introduce to our customer's new policies related to tax, corporate law, labor, and other regulations [...]

See more

TAX ALERT JULY 2020

In this Tax Alert July 2020, we would like to introduce to our customer's new policies related to tax, corporate law, labor, and other regulations [...]

See more

en_US