NHỮNG VƯỚNG MẮC VỀ KHAI THUẾ THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

Sáng ngày 17/02/2022, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn kê khai thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế.  Tổng cục Thuế vừa tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về […]

See more

BẢNG TRA CỨU LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 2022 ÁP DỤNG TỪ 01/7/2022

Sau đây là Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2022 tại 63 tỉnh thành phố theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP được áp dụng từ 01/7/2022. Nghị định số 38/2022/NĐ-CP BẢNG TRA CỨU LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 2022 (áp dụng từ 01/7/2022) STT Tỉnh/thành phố trực thuộc TW Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Vùng Lương tối thiểu […]

See more

NOTICE OF LOCATION OF COMPANY LOCATION

THÔNG BÁO Về việc chuyển địa điểm văn phòng Công ty Kính gửi: – Quý Cơ quan chức năng;                   – Quý Đối tác;                   – Quý Cán bộ công nhân viên;               […]

See more

HƯỚNG DẪN CÁCH LÊN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 05/QTT-TNCN

Hướng dẫn cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN (QT TNCN) năm 2021 làm trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK và phần mềm QTT TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN (theo Thông tư 80/2021/TT-BTC). Thông tư 80/2021/TT-BTC  Quy định về việc kê khai quyết toán thuế TNCN: – Căn cứ theo điều 8 […]

See more

TỔNG CỤC THUẾ HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

Sáng ngày 17/02/2022, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn kê khai thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế. Chương trình hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn khai thuế theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách […]

See more

NEW POINT ON COMPULSORY SOCIAL INSURANCE APPLICATION FROM SEPTEMBER 1, 2021

Recently, Circular 06/2021/TT-BLDTBXH (Circular 06/2021) was issued to amend several provisions of Circular 59/2015/TT-BLDTBXH (Circular 59/2015) guiding the Law Social insurance 2014 (social insurance). Accordingly, from September 1, 2021, there will be many major changes affecting participants of compulsory social insurance. […]

See more

DECISION 23_SELECTING COVID SUPPORT POLICY FOR EMPLOYEES

On July 7, 2021, the Prime Minister issued Decision 23/2021/QD-TTG on implementing several policies to support employees and employers facing difficulties due to the Covid-19 pandemic. . Accordingly, this Decision stipulates specific documents, orders, and procedures for employees and […]

See more

TEMPORARY CONTRACT DUE TO COVID-19

What employees need to know when suspending labor contracts because of the Covid-19 epidemic to best ensure their benefits. 1. What is a temporary suspension of a labor contract? In common sense, a temporary suspension of an employment contract is a temporary cessation of […]

See more

TAX NEWS – ACCOUNTING – FINANCE MARCH & 04/2021

Trong Điểm tin tháng 03 và tháng 04.2021 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu […]

See more

TAX NEWS – ACCOUNTING – FINANCE JANUARY&FEBRUARY 2021

Trong Điểm tin tháng 01 và tháng 02.2021 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 Hướng dẫn thanh toán nợ tiền […]

See more

en_US