HƯỚNG DẪN CÁCH LÊN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 05/QTT-TNCN

Hướng dẫn cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN (QT TNCN) năm 2021 làm trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK và phần mềm QTT TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN (theo Thông tư 80/2021/TT-BTC). Thông tư 80/2021/TT-BTC  Quy định về việc kê khai quyết toán thuế TNCN: – Căn cứ theo điều 8 […]

See more

TỔNG CỤC THUẾ HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

Sáng ngày 17/02/2022, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn kê khai thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế. Chương trình hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn khai thuế theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách […]

See more

  • Categories LAW

THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

Ngày 29/09/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, Thông tư số 80/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 […]

See more

NEW POINT ON COMPULSORY SOCIAL INSURANCE APPLICATION FROM SEPTEMBER 1, 2021

Recently, Circular 06/2021/TT-BLDTBXH (Circular 06/2021) was issued to amend several provisions of Circular 59/2015/TT-BLDTBXH (Circular 59/2015) guiding the Law Social insurance 2014 (social insurance). Accordingly, from September 1, 2021, there will be many major changes affecting participants of compulsory social insurance. […]

See more

DECISION 23_SELECTING COVID SUPPORT POLICY FOR EMPLOYEES

On July 7, 2021, the Prime Minister issued Decision 23/2021/QD-TTG on implementing several policies to support employees and employers facing difficulties due to the Covid-19 pandemic. . Accordingly, this Decision stipulates specific documents, orders, and procedures for employees and […]

See more

TEMPORARY CONTRACT DUE TO COVID-19

What employees need to know when suspending labor contracts because of the Covid-19 epidemic to best ensure their benefits. 1. What is a temporary suspension of a labor contract? In common sense, a temporary suspension of an employment contract is a temporary cessation of […]

See more

TAX NEWS – ACCOUNTING – FINANCE MARCH & 04/2021

Trong Điểm tin tháng 03 và tháng 04.2021 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu […]

See more

TAX NEWS – ACCOUNTING – FINANCE JANUARY&FEBRUARY 2021

Trong Điểm tin tháng 01 và tháng 02.2021 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 Hướng dẫn thanh toán nợ tiền […]

See more

TAX NEWS – ACCOUNTING – FINANCE NOVEMBER & DECEMBER 2020

In this November and December Newsletter, we would like to introduce to our customers' new policies related to tax, corporate law, labor, and other regulations including Regulations guiding the Law on Management Tax 38/2019/QH14 New regulations on […]

See more

INSTRUCTIONS FOR MAKING PERSONAL INCOME TAX PAYMENTS 02/QTT-TNCN ON HTKK SOFTWARE

For individuals who make their own tax finalization directly with tax authorities, the 'tax finalization declaration form No. 02/QTT-TNCN' issued together with Circular No. 92/2015/TT-BTC is an indispensable document in the dossier. Preliminary settlement. Currently, taxpayers can submit income tax finalization documents […]

See more

en_US