ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 09/2020

Trong Điểm tin tháng 09 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Xác định doanh thu làm căn cứ nộp lệ phí môn bài đối với hộ, cá nhân kinh doanh Ưu […]

Xem thêm

ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 08/2020

Trong Điểm tin tháng 08 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao độmg và các quy định khác bao gồm: Thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp, hỗ trợ khi chấm dứt hợp đồng lao động Miễn thuế thu […]

Xem thêm

ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 07/2020

Trong Điểm tin tháng 07 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, lao động và các quy định khác bao gồm: Thời điểm tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính Thuế Thu nhập Cá nhân Điều chỉnh trần lãi vay doanh nghiệp có […]

Xem thêm

vi