BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt NamHiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018.

1. Đối tượng tham gia:
– NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại VN
– Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của VN cấp.
– Có HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với NSDLĐ tại Việt Nam.

2. Mức đóng, mức tiền lương tháng đóng
– NSDLĐ hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ như sau:
+ Từ 01/12/2018, Quỹ ốm đau và thai sản (3%)
+ Từ 01/12/2018, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (0,5%)
+ Từ 01/01/2022, Quỹ hưu trí và tử tuất (14%).
– NLĐ từ 01/01/2022, đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. تعلم كيف تلعب الروليت
– Tiền lương tháng đóng BHXH được quy định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.
– Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở. مواقع رهان
– Đối với NLĐ giao kết HĐLĐ nhiều người sử dụng lao động:
+ NLĐ và NSDLĐ chỉ đóng BHXH đối với HĐLĐ giao kết đầu tiên.
+ Riêng NSDLĐ phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng HĐLĐ đã giao kết.

3. Chế độ BHXH:
NLĐ là người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc:
+ Ốm đau;
+ Thai sản;
+ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
+ Hưu trí và tử tuất.

4. Chế độ BHXH một lần:
– NLĐ có quyền được hưởng BHXH một lần mà không cần điều kiện sau 1 năm không tham gia BHXH kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ.
– NLĐ là người nước ngoài đang hưởng lương lưu
– Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khi không tiếp tục cư trú tại Việt Nam có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Người lao động được hưởng trợ cấp một lần nếu có nguyện vọng. موقع مراهنات المباريات

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x