BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019_THAY ĐỔI VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Labor-Social Securities

,

Tin tức – Sự kiện mới

Bộ Luật Lao động 2019  quy định nhiều điểm mới liên quan đến kỷ luật lao động mà người sử dụng lao động và người lao động cần biết.

1. Khái niệm “Kỷ luật lao động”

Khái niệm Kỷ luật lao động tại Điều 117 của Bộ Luật Lao động 2019 đã được mở rộng so với Bộ Luật Lao động 2012 khi quy định: KLLĐ là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định”. 

2. NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động

Căn cứ tại Điều 118 của Bộ Luật Lao động 2019 thì NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 NLĐ trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.

3. Những nội dung chủ yếu trong nội quy lao động

Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan; nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: – Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; – Trật tự tại nơi làm việc; – An toàn, vệ sinh lao động; – Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc (quy định mới); – Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của NSDLĐ; – Trường hợp được tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác so với hợp đồng lao động (quy định mới); – Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của NLĐ và các hình thức xử lý kỷ luật lao động; – Trách nhiệm vật chất; – Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động (quy định mới).

4. Luật hóa nội dung “sử dụng dưới 10 lao động không phải đăng ký nội quy lao động”

Căn cứ tại khoản 1 Điều 119 của Bộ Luật Lao động 2019 quy định NSDLĐ sử dụng từ 10 NLĐ trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi NSDLĐ đăng ký kinh doanh. Như vậy, từ ngày 01/01/2021, NSDLĐ sử dụng dưới 10 NLĐ không phải đăng ký nội quy lao động.

5. Khi xử lý kỷ luật với NLĐ chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 122 của Bộ Luật Lao động 2019 thì tiến hành xử lý kỷ luật lao động, NLĐ phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện NLĐ bào chữa; Trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật.

6. Về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

– Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của NSDLĐ thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng; – Khi hết thời gian không được xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại Khoản 4 Điều 122 của Bộ Luật Lao động 2019 (khoảng thời gian không được xử lý kỷ luật lao động), nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên. – NSDLĐ phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn theo quy định trên. Như vậy, khi hết thời gian không được xử lý kỷ luật mà trường hợp còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày sẽ được kéo dài thời hiệu (hiện hành phải xử lý ngay,không được kéo dài).

7. Thêm trường hợp NSDLĐ được sa thải NLĐ

Bộ Luật Lao động 2019 bổ sung thêm 01 trường hợp NSDLĐ được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với NLĐ bên cạnh các trường hợp khác theo quy định hiện hành. Cụ thể là trường hợp “NLĐ có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động”. Trong đó, quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà NLĐ thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của NSDLĐ.

8. Về các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động

– Bộ Luật Lao động 2019 quy định các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động gồm:       + Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của NLĐ.       + Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.       + Xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định. – BLLĐ 2012: các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động gồm:       + Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của NLĐ.       + Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.       + Xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

– Ngoài ra, về trách nhiệm vật chất khi NLĐ làm thất thoát tài sản của NSDLĐ được Bộ Luật Lao động 2019 quy định như sau:       + NLĐ làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của NSDLĐ thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của NSDLĐ (hiện hành chỉ quy định bồi thường theo quy định của pháp luật);       + NLĐ làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ hoặc tài sản khác do NSDLĐ giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động (hiện hành chỉ quy định bồi thường theo giá thị trường); Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

Thanh Lợi

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Labor-Social Securities

,

Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

119
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x