Các hằng số trong thuế (P1)

Tax – Accounting – Finance

CÁC HẰNG SỐ THUẾ (P1): 11 TRIỆU ĐỒNG

Cá nhân cư trú tại Việt Nam khi có thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương tiền công phải chịu thuế thu nhập cá nhân. 11 triệu đồng/1 tháng hay 132 triệu đồng/năm là khoản giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế, được trừ vào thu nhập chịu thuế để xác định thu nhập tính thuế.
Mức giảm trừ này đã được điều chỉnh tăng từ 4 triệu/tháng (2007) lên 9 triệu/tháng (2013) và hiện nay là 11 triệu/tháng (từ tháng 7/2020 và áp dụng hồi tố khi quyết toán năm 2020). Ủy ban thường vụ quốc hội là cơ quan có quyền điều chỉnh mức giảm trừ này theo đệ trình của Chính phủ khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với lần điều chỉnh gần nhất.

Lưu ý: mức giảm trừ này không áp dụng cho:

1. Cá nhân không cư trú tại Việt Nam
2. Cá nhân có thu nhập khác tiền lương tiền công: ví dụ thu nhập từ kinh doanh như tài xê Grab, thu nhập từ đầu tư vốn, thừa kế…
——–
Một hằng số thuế đôi khi được quy định tại nhiều sắc thuế. Nếu bạn biết các quy định khác có liên quan đến hằng số này, vui lòng bình luận dưới phần comment để chia sẻ với mọi người.
#thuế, #thuếthu nhậpcá nhân, #giảmtrừgiacảnh, #11triệuđồng, #ViệtNam, #Ủybanthườngvụquốchội, #chỉsốgiátiêudùng, #cáinhânkhôngcưtrạitạiViệtNam, #cáinhâncóthunhậpkháctiềnlươngtiềncông, #tàixếGrab, #thunhậptừđầutưvốn, #thừa kế
0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x