CÁC HẰNG SỐ TRONG THUẾ (P2) : 10%

Tax – Accounting – Finance

CÁC HẰNG SỐ TRONG THUẾ (P2) : 10%

10% là con số kỳ diệu xuất hiện trong hầu hết các sắc thuế
1. Thuế suất giá trị gia tăng phổ thông, áp dụng cho hầu hết hàng hóa dịch vụ trong nền kinh tế.
2. Thuế thu nhập cá nhân tạm khấu trừ đối với cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng.
3. Thuế suất thu nhập cá nhân từ thừa kế quà tặng
4. Thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi cho dự án đầu tư một số địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn hoặc trong một số ngành nghề đặc biệt
5. Thuế suất tiêu thụ đặc biệt một số mặt hàng như: Xăng các loại, nap-ta, chế phẩm tái hợp và các chế phẩm khác để pha chế xăng. điều hòa nhiệt độ, ô tô điện chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ..
6. Thuế TNDN nhà thầu nước ngoài đối với thu nhập từ bản quyền và dịch vụ quản lý nhà hàng khách sạn, casino.
——–
Một hằng số thuế đôi khi được quy định tại nhiều sắc thuế. Nếu bạn biết các quy định khác có liên quan đến con số này, vui lòng bình luận dưới phần comment để chia sẻ với mọi người.
#thuếthu nhậpcá nhântạm khấu trừ, #thuế suấtthu nhậpcá nhântừthừa kếquà tặng, #thuế suấtthu nhậpdoanh nghiệpưuđãi, #thuế suấttiêu thụđặc biệtđốivớimộtsốmặthàng, #thuếTNDNnhàthầunướcngoạiđốivớithu nhậptừbảnquyềnvàdịchvụquảnlýnhàhàngkháchsạn,casino
0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x