CÁCH LẬP MỘT SỐ TIÊU THỨC CỤ THỂ TRÊN HÓA ĐƠN

Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Các chỉ tiêu trên hóa đơn GTGT cần phải ghi nhận đầy đủ và chính xác theo khoản 2 điều 14 Thông tư 153/2010/TT-BTC về cách thức trình bày tiêu chí thông tin sao cho phù hợp và đúng đắn nhất. Bài viết sau đây, QPT sẽ hướng dẫn Quý doanh nghiệp trình bày các chỉ tiêu, cụ thể như sau:

1. Tiêu thức “Ngày tháng năm” trên hóa đơn
Đối với mỗi loại hóa đơn GTGT với những lĩnh vực kinh doanh khác nhau thì thời điểm lập hóa đơn được ghi nhận khác nhau.
– Ngày lập hoá đơn GTGT khi bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
– Ngày lập hóa đơn GTGT khi cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Thời điểm lập hoá đơn GTGT đối với các lĩnh vực kinh doanh 

2. Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”, “hình thức thanh toán”
Các tiêu thức này rất quan trọng nên khi xuất hóa đơn phải thật cẩn thận và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

2.1 Đối với Tên, Địa chỉ của người bán: Không cần điền (vì lúc lập mẫu hoá đơn đã in sẵn)

2.2 Đối với Tên, Địa chỉ của người mua:
– Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”… hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp thì vẫn được sử dụng để kê khai, khấu trừ thuế.
– Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.
Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.
– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2.2. Đối với mã số thuế của người bán, người mua
Người bán phải ghi đúng mã số thuế của người mua và người bán theo Giấy đăng ký kinh doanh.

2.3. Hình thức thanh toán:
– Nếu thanh toán bằng tiền mặt: TM
– Nếu thanh toán bằng chuyển khoản: CK
– Nếu chưa xác định được hình thức thanh toán: Ghi TM/CK
– Nếu hoá đơn có giá trị trên 20.000.000 VNĐ bắt buộc phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý của DN

3. Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”
3.1. Số thứ tự: Tiêu thức này được ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra.

3.2. Tên hàng hoá, dịch vụ:
– Tiêu thức ghi chi tiết, cụ thể tên hàng hoá bán ra (tên, mã, kí hiệu của hàng hoá)
– Trường hợp người bán quy định mã hàng hóa, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hóa đơn phải ghi cả mã hàng hóa và tên hàng hóa.
– Các loại hàng hoá cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hoá đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trung của hàng hoá mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu.
– Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, điện thoại, xăng dầu, bảo hiểm…được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
– Các trường hợp là hoá đơn điều chỉnh thì phải ghi rõ điều chỉnh sai sót, tăng, giảm của hoá đơn số bao nhiêu, ký hiệu, ngày tháng năm.

3.3. Đơn vị tính:
– Ghi rõ đơn vị tính của hàng hoá bán ra (cái, chiếc, m, bộ, kg,…)
– Trường hợp kinh doanh dịch vụ trên hoá đơn không nhất thiết phải có tiêu thức ” đơn vị tính”

3.4. Số lượng: Ghi rõ số lượng hàng hoá bán ra.

3.5. Đơn giá: Ghi rõ đơn giá của 1 đơn vị hàng hoá (giá chưa thuế)

3.6. Thành tiền: Là số tiền mà người mua phải trả bằng đơn giá nhân với số lượng của hàng hoá đó.

4. Tiêu thức ” Tổng cộng”
4.1. Cộng tiền hàng: Là tổng số tiền ở cột thành tiền

4.2. Thuế suất thuế GTGT: Ghi mức thuế suất của hàng hoá dịch vụ (hiện tại có 3 mức 0%, 5%, 10%)
– Nếu là hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, được miễn thuế GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất thuế GTGT không ghi.
– Nếu là hàng thuế suất 0% thì viết là “0”

4.3. Tổng cộng tiền thanh toán: là tổng cộng của dòng ” Cộng tiền hàng” và “Tiền thuế GTGT”

4.4. Số tiền viết băng chữ: Viết chính xác số tiền bằng chữ ở dòng ” Tổng cộng tiền thanh toán”

5. Đồng tiền ghi trên hóa đơn
– Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.
Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.
Ví dụ: 1.000 USD – Một nghìn đô la Mỹ. لعبة قمار
– Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn. العاب على الهاتف
Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

6. Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”
– Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX. كازينو اون لاين عربي
– Khi lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài.

Trân trọng !

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

142
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x