CÁCH XÁC ĐỊNH KỲ KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Khi phát sinh khấu trừ Thuế TNCN thì doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai Thuế TNCN cho người lao động. Việc kê khai Thuế TNCN là công việc định kỳ và được thực hiện kê khai theo kỳ tháng hoặc quý.
Nhưng vẫn còn nhiều kế toán vẫn còn lúng túng trong việc xác định kê khai Thuế TNCN theo tháng hay theo quý. Vậy làm sao xác định được doanh nghiệp của mình kê khai theo tháng hay quý?

Kê khai Thuế Thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý ???
»» Căn cứ theo điểm a, khoản 1 điều 16 của Thông tư 156/2013/TT-BTC Quy định về Cách xác định kê khai Thuế TNCN theo tháng hay quý như sau:

“ Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân:
1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
a) Nguyên tắc khai thuế

a.2) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. مواقع تربح منها المال Cụ thể như sau:
– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.
Ví dụ 30: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2014 Công ty A thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, không phân biệt trong năm 2014 Công ty A thực tế có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng.
Ví dụ 31: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng; tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN là 50 triệu đồng (hoặc lớn hơn 50 triệu đồng); Các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng thì Công ty A không phải nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2. Từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng.
Ví dụ 32: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng; tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng; các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN đều từ 50 triệu đồng trở lên thì Công ty A không phải nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2. Từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo quý và thực hiện khai thuế theo quý từ quý I/2014. كازينو أون نت

Như vậy, cách xác định kê khai Thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý:
– DN kê khai Thuế GTGT theo quý thì kê khai Thuế TNCN theo quý.
– DN kê khai Thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau:
+ Nếu trong tháng phát sinh số Thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
+ Nếu trong tháng phát sinh số Thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Chú ý: Các bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế. بيت واي (Thông tư 151/2014/TT-BTC)
– DN trả thu nhập thuộc diện chịu Thuế TNCN có trách nhiệm khai Quyết toán Thuế TNCN và quyết toán Thuế TNCN thay cho các cá nhân có uỷ quyền. (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.)
– Trường hợp DN không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai Quyết toán Thuế TNCN.

Lưu ý:
– Nếu DN trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ Thuế TNCN thì DN trả thu nhập không thực hiện Quyết toán Thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm.
– Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

Chúc các bạn thành công!

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x