CHẾ ĐỘ THAI SẢN CHO NAM GIỚI KHI VỢ SINH CON

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Thai sản là một trong những chế độ được quan tâm hàng đầu của chính sách bảo hiểm xã hội. المراهنات Không chỉ lao động nữ được hưởng chế độ thai sản mà nam giới vẫn được hưởng khi vợ sinh con. Vậy, khi vợ sinh con, lao động nam sẽ được hưởng chế độ thai sản với điều kiện như thế nào? Thời gian hưởng? Mức hưởng? Hồ sơ thủ tục hưởng chế độ thai sản?

Điều kiện được hưởng chế độ thai sản cho nam giới:

– Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con. ( Điều 31 của Luật BHXH 78/2014/QH13)
– Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian trước khi sinh con. ( Điều 9 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)

Thời gian hưởng chế độ thai sản cho nam giới:

Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghĩ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
   – 05 ngày làm việc với sinh thường 1 con;
   – 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi;
   – 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi, từ sinh ba thì thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc, tối đa không quá 14 ngày làm việc
   – Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
Thời gian hưởng chế độ không tính ngày lễ, tết, nghỉ hàng tuần.

Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản dành cho nam giới:

Căn cứ theo Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản dành cho nam giới:

* Đối với lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con:

Người lao động Nam có vợ sinh con cần chuẩn bị:
   – Sổ BHXH, sổ hộ khẩu.
   – Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.
Doanh nghiệp cần chuẩn bị:
   – Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166
Trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà giấy chứng sinh không thể hiện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

* Lao động nam hoặc người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con:
– Sổ BHXH, sổ hộ khẩu
– Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.

Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

Chú ý: Trường hợp lao động nam đồng thời hưởng chế độ do nghỉ việc khi vợ sinh con và hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con thì tiếp nhận một lần hồ sơ như trên.

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản dành cho nam giới:

Lao động nam có vợ sinh con nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động nơi đóng BHXH trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc.
Doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày phải nộp cho Cơ quan BHXH. العاب القمار
Căn cứ theo khoản 4 điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH, quy định thời hạn giải quyết và chi trả cho Cơ quan BHXH:
   – Trường hợp Doanh nghiệp đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
   – Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Nhưng chú ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của Nam được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Mức hưởng chế độ thai sản dành cho nam giới:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 39 Luật số 58/2014/QH13 – Luật BHXH, thì:
      Mức hưởng = Mức lương bình quân đóng BHXH / 24 ngày X Số ngày nghỉ.

Ví dụ: Bạn A đóng 6 tháng trước khi nghỉ việc với mức lương: 5. ترتيب البوكر 000.000/1 tháng
=> Mức lương bình quân đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ việc là: = (6 X 5.000.000) / 6 = 5.000.000đ
– Bạn A được nghỉ 5 ngày (Vì sinh thường , 1 con)
=> Mức hưởng = 5.000.000 / 24 X 5 = 1.040.000

Lao động nam được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ không tham gia bảo hiểm

Lao động nam được hưởng thêm chế độ trợ cấp 1 lần khi thỏa mãn điều kiện:
– Lao động nam có vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (không đóng hoặc đóng không đủ điều kiện)
– Lao động nam phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh;
– Người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.
     Mức trợ cấp 1 lần = 2 x Lương cơ sở tháng

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x