Có được đóng bảo hiểm xã hội hai nơi cùng một lúc?

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Đóng bảo hiểm xã hội khi đang làm cùng lúc hai công ty thì có được không? Vậy nếu đóng trùng thì phải xử lý như thế nào? مراهنات كرة القدم Hầu hết người lao động có từ 2 nguồn thu nhập trở lên đều thắc mắc về vấn đề này. لعبه القمار  Vì không nắm được chính sách BHXH nên một số lao động đã đóng bảo hiểm tại 2 công ty cùng lúc, đến khi bảo hiểm tra ra thì yêu cầu truy về một sổ duy nhất, vì vậy thời gian đóng trùng sẽ bị mất tại 1 nơi, làm bạn sẽ bị mất một số tiền kha khá khi đóng trùng. 

»» Căn cứ tại khoản 1 Điều 44 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2012 về hợp đồng lao động:

“…1. Trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN của người sử dụng lao động và người lao động:
a) Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN theo quy định của pháp luật.
Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật….”

»»Theo đó, người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động khác nhau thì trách nhiệm tham gia BHXH, BHTN và BHYT bắt buộc thực hiện như sau:
– NLĐ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH 2014 mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng BHXH đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên (Khoản 4, Điều 85, Luật BHXH)
– NLĐ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật BHYT 2014 có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất. (Khoản 2, Điều 13, Luật BHYT)
– NLĐ giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì NLĐ và NSDLĐ của HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHTN (Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm 2013)
– NLĐ giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ thì NSDLĐ phải đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ đã giao kết nếu NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc (Điều 21 Quyết định 595/QĐ-BHXH)
– Ngoài ra, ở các nơi khác không đóng BHXH thì người lao động vẫn được trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Người lao động làm gì để chứng minh đã đóng BHXH ở nơi khác? تعليم لعبة بوكر

– Theo quy định thì người lao động tại nơi giao kết đầu tiên cần xin giấy xác nhận đóng BHXH tại nơi đó. Đối với các nơi khác chỉ cần đưa giấy này để doanh nghiệp lưu là đủ điều kiện.

– Nười lao động phải làm giấy xác nhận tham gia bảo hiểm ở nơi khác cho công ty, để công ty làm hồ sơ gửi cho cơ quan bảo hiểm để xác nhận quá trình tham gia BHXH tại nơi đó.

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x