ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 01&02/2021

Bản tin Thuế – Tax Alert, Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới
Trong Điểm tin tháng 01 và tháng 02.2021 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm:
  • Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020
  • Hướng dẫn thanh toán nợ tiền sử dụng đất từ 01/03/2021
  • Điểm mới Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
  • Báo cáo Tổng hợp phân tích Báo cáo tài chính năm 2019 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Bộ tài chính
  • Điểm mới nghị định 145/2020/NĐ-CP về điều kiện và quan hệ lao động
  • Điểm mới về đăng ký thuế tại Thông tư 105/2020/TT-BTC
  • Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang quý
Bạn có thể TẢI và xem thêm chi tiết các điểm tin tại đây nhé!         – Tax Alert Jan & Feb 2021 – VN.pdf  Tax Alert Jan & Feb 2021 – EN.pdf  

1. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020

Việc quyết toán thuế kỳ tính thuế năm 2020 được thực hiện theo các quy định và hướng dẫn tại: Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12; Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh về thuế thu nhập cá nhân; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

2. Thanh toán nợ tiền sử dụng đất từ 01/03/2021 

Kể từ ngày 01/03/2021, theo quy định mới tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. Theo quy định cũ Nghị định số45/2014/NĐ-CP, số tiền sử dụng đất được ghi nợ theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (“sổ hồng”). Giá đất tại thời điểm trả nợ do UBND tỉnh ban hành cho từng giai đoạn, nên có thể tăng nhiều lần so với giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận. Nếu bất động sản, sở hữu có ghi nợ tiền sử dụng đất thì nên cân nhắc nộp trước 28/02/2021 để hưởng mức nộp thấp hơn nhiều lần so với mức nộp nếu xác định theo Bảng giá đất hiện nay hoặc trong tương lai khi chuyển nhượng.

3. Điểm mới tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Một số điểm mới nổi bật tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 04/01/2021) so với quy định cũ tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Nghị định 108/2018/NĐ-CP – 05 trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – 06 lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp – Mã số doanh nghiệp – Các trường hợp được cấp đăng ký doanh nghiệp – Thành lập thêm Phòng đăng ký kinh doanh – Doanh nghiệp được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp nếu không được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp – Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh – Không hạn chế thời gian tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh – Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh – Quy định rõ về tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Thêm trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện – Thêm trường hợp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

4. Báo cáo Tổng hợp phân tích Báo cáo tài chính năm 2019 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Bộ tài chính 

Bộ Tài chính vừa báo cáo kết quả tổng hợp và phân tích báo cáo tài chính năm 2019 của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) gửi Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo thường niên này của Bộ Tài chính được Chính phủ sử dụng để xem xét điều chỉnh các chính sách về thu hút, ưu đãi, chọn lọc nhà đầu tư nước ngoài như: đất đai, ưu đãi thuế, ưu đãi ngành nghề, ưu đãi địa phương, ưu đãi theo quy mô đầu tư…

5. Điểm mới nghị định 145/2020/NĐ-CP về điều kiện và quan hệ lao động 

Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động

6. Điểm mới về đăng ký thuế tại Thông tư 105/2020/TT-BTC

Liên quan đến vấn đề đăng ký thuế, vào ngày 03/12/2020, Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn chi tiết để doanh nghiệp thực hiện cho đúng theo quy định. Thông tư bao gồm 4 Chương, 25 Điều và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 17/01/2021. Theo đó, sẽ có nhiều quy định được điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung so với Thông tư 95/2016/TT-NTC ngày 28/6/2016 hiện hành.

7.   Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang quý

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ, Doanh nghiệp tự xác định kỳ tính thuế GTGT của mình theo tháng hay theo quý và áp dụng ổn định trọn năm dương lịch. Trường hợp đang khai theo tháng, đủ điều kiện chuyển sang khai theo quý thì phải gửi Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế đến theo mẫu 01/ĐK-TĐKTT Cơ quan thuế quản lý trước 31 tháng 1 của năm đó. Tuy nhiên hiện nay mẫu 01/ĐK-TĐKTT chưa được ban hành.

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Bản tin Thuế – Tax Alert, Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x