ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 07/2020

Bản tin Thuế – Tax Alert

,

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Trong Điểm tin tháng 07 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, lao động và các quy định khác bao gồm:

  • Thời điểm tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính Thuế Thu nhập Cá nhân
  • Điều chỉnh trần lãi vay doanh nghiệp có giao dịch liên kết
  • Gỉảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước
  • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019

Bạn có thể TẢI và xem thêm chi tiết các điểm tin tại đây nhé!         – Tax Alert July 2020 – VN.pdf          – Tax Alert July 2020 – EN.pdf 

1. Thời điểm tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính Thuế Thu nhập Cá nhân

Ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh như sau: – Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm); – Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Xem thêm… 

2. Điều chỉnh trần lãi vay doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày 24/6/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Theo đó, sửa đổi quy định về tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết như sau: – Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng với chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ. – Các đối tượng không phải áp dụng quy định khống chế chi phí lãi vay này: Tổ chức tín dụng theo Luật các tổ chức tín dụng; Tổ chức kinh doanh bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm; Các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại; Các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững); Các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước.

Nghị định 68/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 24/6/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2019. Đồng thời, doanh nghiệp được nộp tờ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN các năm 2017 và 2018 để xác định chi phí lãi vay, số thuế phải nộp tương ứng đến trước ngày 01/01/2021.

Xem thêm… 

3. Gỉảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước

Ngày 28/06/2020, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP về quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu giảm 50% đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. 

Theo đó, từ ngày 28/6 đến hết ngày 31/12/2020, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP. Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ của ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 1%. Riêng ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 5%…

Xem thêm… 

4. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019

Quốc Hội Khóa XIV đã ban hành Luật Quản lý thuế 2019 số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2020 sửa đổi bổ sung khá toàn diện các vấn đề về quản lý thuế so với Luật quản lý thuế 2006 và Luật quản lý thuế sửa đổi 2012. Trong đó, lần đầu Luật hóa các vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhưng chỉ mới được quy định ở các văn bản pháp quy cấp Thông tư hay Nghị định như giao dịch liên kết, hóa đơn điện tử, đại lý thuế…

Xem thêm…  Chúc các bạn ngày mới!
0 0 votes
Article Rating

Tags :

Bản tin Thuế – Tax Alert

,

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x