ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 08/2020

Bản tin Thuế – Tax Alert, Labor-Social Securities, Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Trong Điểm tin tháng 08 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao độmg và các quy định khác bao gồm:

  • Thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp, hỗ trợ khi chấm dứt hợp đồng lao động
  • Miễn thuế thu nhập cá nhân cho người nộp dưới 50.000 đồng/năm
  • Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng
  • Quản lý thuế đối với thương mại điện tử
  • Thời hạn kê khai, nộp thuế theo Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14
  • Luật Doanh nghiệp 2020

Bạn có thể TẢI và xem thêm chi tiết các điểm tin tại đây nhé!         – Tax Alert August 2020 – VN.pdf           – Tax Alert August 2020 – EN.pdf  

1. Chính sách Thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp, hỗ trợ khi chấm dứt hợp đồng lao động

Ngày 04/05/2020, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Công văn 4236/CT-TTHT hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp, hỗ trợ khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo đó, Công ty chi trả các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho NLĐ ký HĐLĐ với công ty từ 03 tháng trở lên khi chấm dứt HĐLĐ thì: – Đối với các khoản trợ cấp thôi việc theo quy định của Luật BHXH và Bộ luật Lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của NLĐ. – Đối với khoản trợ cấp thôi việc cao hơn mức quy định của Luật BHXH và Bộ luật Lao động thì công ty thực hiện tổng hợp cùng với tiền lương, tiền công để khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chi trả. Riêng đối với các khoản hỗ trợ tài chính mà công ty trả thêm cho NLĐ (ngoài quy định của Bộ luật Lao động và Luật BHXH) sau khi đã chấm dứt HĐLĐ, nếu khoản chi này từ 02 triệu đồng trở lên thì công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả.

Xem thêm… 

2. Miễn Thuế TNCN cho người nộp thuế dưới 50.000 đồng/năm

Từ ngày 01/07/2020, căn cứ theo điểm b, khoản 79 Luật Quản lý Thuế 38/2019/QH14, Quy định miễn thuế đối với cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống.

Xem thêm… 

3. Giảm 30% Thuế TNDN cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng

Sáng 19/6/2020, Quốc hội thông qua Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Doanh nghiệp căn cứ quy định ở trên để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2020.

Theo Điều 1 của Nghị quyết này, quy định đối tượng áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN bao gồm 4 nhóm: – Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; – Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; – Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; – Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Xem thêm… 

4. Tăng cường quản lý thuế đối với thương mại điện tử

Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 đã bổ sung quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử như: Đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam.

Xem thêm… 

5. Thời hạn kê khai, nộp thuế theo Luật Quản lý Thuế 38/2019/QH14

Căn cứ theo Điều 44 của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế từ ngày 01/7/2020 có sự thay đổi theo hướng: – Quy định thời hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của tháng, quý có liên quan để thuận tiện cho người nộp thuế và cơ quan thuế trong việc xác định ngày nộp hồ sơ khai thuế; – Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế để có thêm thời gian cho cá nhân tổng hợp hồ sơ phù hợp với hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức chi trả; – Quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử khi công thông tin địa tử của cơ quan thuế gặp sự cố.

Xem thêm… 

6. Những thay đổi mới về Luật Doanh nghiệp 2020

Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14. Các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 được coi là có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn gia nhập thị trường nói riêng và trong quá trình đầu tư, kinh doanh nói chung.

Xem thêm… 
0 0 votes
Article Rating

Tags :

Bản tin Thuế – Tax Alert, Labor-Social Securities, Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x