ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 09/2020

Bản tin Thuế – Tax Alert, Labor-Social Securities, Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Trong Điểm tin tháng 09 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm:

  • Xác định doanh thu làm căn cứ nộp lệ phí môn bài đối với hộ, cá nhân kinh doanh
  • Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
  • Ấn định thuế đối với giao dịch cho vay không lãi suất
  • Hồi tố cho các năm 2017 – 2019 do nâng trần chi phí lãi vay lên 30%
  • Giảm tiền thuê đất 2020 do ảnh hưởng Covid-19
  • Doanh nghiệp được đóng bảo hiểm TNLĐ – BNN với mức thấp hơn
  • Thêm giấy tờ trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp
  • Thay thế mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH – BHYT – BHTN

Bạn có thể TẢI và xem thêm chi tiết các điểm tin tại đây nhé!         – Tax Alert September 2020 – VN.pdf           – Tax Alert September 2020 – EN.pdf  

1. Doanh thu làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài của cá nhân có nhiều nhà cho thuê:

Thông tư 302/2016/TT-BTC đã xác định rõ lệ phí môn bài được tính cho từng địa điểm kinh doanh, tức là hợp đồng cho thuê và quy định rõ mức lệ phí môn bài căn cứ vào doanh thu cho thuê theo hợp đồng. Tuy nhiên do việc hướng dẫn chưa rõ nên việc vận dụng và kê khai có sự khác nhau. Ngày 09/07/2020, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 65/2020/TT-BTC để hướng dẫn cách tính doanh thu làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài.

Theo đó, cá nhân cho thuê nhà hiện nay phải kê khai và nộp 3 sắc thuế, đó là:          • Lệ phí môn bài: Kỳ khai và nộp thuế mặc định là theo năm dương lịch;          • Thuế TNCN và thuế GTGT: Có thể lựa chọn kỳ khai và nộp thuế theo kỳ thanh toán trên hợp đồng thuê hoặc theo năm dương lịch.

Căn cứ vào khoản 3 Điều 1 của Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC, hướng dẫn về lệ phí môn bài đã có quy định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:          • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;          • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;          • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình (trừ cá nhân cho thuê tài sản) là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân năm trước liền kề của hoạt động sản xuất, kinh doanh (không bao gồm hoạt động cho thuê tài sản) của các địa điểm kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Xem thêm… 

2. Xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Kể từ ngày 19/08/2020, Thông tư 13/2020/TT-BTTTT Quy định về việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình chính thức có hiệu lực, thay thế cho Thông tư 16/2014/TT-BTTTT có cùng nội dung trước đó. Thông tư mới bổ sung và quy định chi tiết hơn về các công đoạn trong quy trình sản xuất phần mềm cũng như cách thức để xác định một doanh nghiệp có thỏa mãn điều kiện để được xem là đang hoạt động sản xuất phần mềm hay không, nhằm làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét việc áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế. 

Xem thêm… 

3. Ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp đối với giao dịch cho vay tiền không tính lãi suất

Tổng cục thuế vừa ban hành Công văn số 3231/TCT-CS ngày 10/08/2020, hướng dẫn Cục thuế Tỉnh Nam Định liên quan đến chính sách thuế đối với hoạt động hoạt động cho doanh nghiệp nội địa vay tiền và hoạt động vay tiền của doanh nghiệp nước ngoài không tính lãi suất tại Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh. Theo đó Công ty TNHH Smart Shirts Gannents Manufacturing Bảo Minh giao dịch cho vay không tính lãi được xác định là giao dịch không theo giá thị trường. Do đó doanh thu lãi vay được cơ quan thuế ấn định lại theo lãi suất của các khoản vay cùng loại hoặc tương đương trên thị trường.

Về thuế giá trị gia tăng: Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Từ năm 2017 đến năm 2018, Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh cho Công ty TNHH DT Ý Yên vay tiền không tính lãi suất thì đây là hoạt động cho vay vốn không theo giá giao dịch trên thị trường nên khoản vay này thuộc diện bị cơ quan quản lý thuế thực hiện ấn định theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006QH11. – Về thuế nhà thầu của công ty nước ngoài: Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế tại doanh nghiệp để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy đối với hoạt động cho vay không tính lãi suất, mặc dù bên cho vay không thu được bất kỳ khoản thu nhập nào từ việc cho vay (lãi vay bằng 0), tuy nhiên vẫn có khả năng bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp do thu nhập cho vay bị cơ quan thuế ấn định lại theo mức lãi suất của các khoản vay cùng loại hoặc tương đương trên thị trường. Đối với trường hợp bên cho vay là công ty nước ngoài thì bên đi vay ở trong nước có khả năng bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu do cơ quan thuế ấn định lại theo mức lãi suất của các khoản vay cùng loại hoặc tương đương trên thị trường

Xem thêm… 

4. Xử lý hồi tố thay đổi trần lãi suất giao dịch liên kết 20% lên 30% EBITDA

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó mức trần lãi vay tại doanh nghiệp có giao dịch liên kết được tăng lên 30% EBITDA so với mức cũ là 20% EBITDA, áp dụng cho kỳ tính thuế 2019 và hồi tố cho kỳ thuế năm 2017, 2018. Ngày 14/07/2020, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2835/TCT-TTKT hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP để hướng dẫn chi tiết việc xử lý hồi tố cho từng năm 2017, 2018 và 2019. Trong quá trình thực hiện, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quy định áp dụng hiệu lực thi hành của Nghị định cho kỳ quyết toán thuế năm 2019 và xử lý hồi tố đối với các năm 2017 và 2018, cụ thể như sau:….

Xem thêm… 

5. Giảm tiền thuê đất 2020 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Quyết định 22/2020/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, người thuê đất gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020…

Xem thêm… 

6. Doanh nghiệp được đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/5/2020 và có hiệu lực từ ngày 15/7/2020. Hiện nay, hàng tháng, người sử dụng lao động phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Song tới đây, người sử dụng lao động sẽ được đề xuất mức đóng giảm xuống còn 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định.

Xem thêm… 

7. Thêm giấy tờ có thể thay thế trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/07/2020. Nghị định này đã bổ sung thêm 03 loại giấy tờ có thể sử dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Đó là: – Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. – Xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp, hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã; – Văn bản xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc người lao động không có giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật.

Xem thêm… 

8. Thay thế mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 18/8/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định 1040/QĐ-BHXH ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này đã ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu D02-LT) thay thế mẫu D02-TS – Danh sách lao động tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH năm 2017.

Xem thêm… 
0 0 votes
Article Rating

Tags :

Bản tin Thuế – Tax Alert, Labor-Social Securities, Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x