ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 11&12/2020

Bản tin Thuế – Tax Alert, Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Trong Điểm tin tháng 11 và tháng 12 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm:

  • Các quy định hướng dẫn Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14
  • Những quy định mới về khai nộp thuế
  • Trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế
  • Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong thực hiện quản lý thuế
  • Điểm mới về xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế, hóa đơn, …
  • Điểm mới của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử
  • Điểm mới về khai và nộp thuế của các sắc thuế
  • Điểm mới về quản lý giao dịch liên kết tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP

Bạn có thể TẢI và xem thêm chi tiết các điểm tin tại đây nhé!         – Tax Alert Nov & Dec 2020 – VN.pdf  

1. Các nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14:

Luật Quản lý thuế 2019 số 38/2019/QH14 (“Luật quản lý thuế 2019”) được Quốc Hội Khóa XIV ban hành ngày 13/06/2020, gồm có 17 chương 152 điều và có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.         – Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ        – Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực thuế, hóa đơn        – Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế        – Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

2. Quy định mới về khai và nộp thuế

Từ ngày 05/12/2020, Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn luật Quản lý thuế đã bắt đầu có hiệu lực. Trong Nghị định mới này có một số quy định mới quan trọng mà các cá nhân cũng như các quý doanh nghiệp cần lưu tâm.

3. Trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế

Điều 97 Luật quản lý thuế 2019 quy định trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin như sau:        – Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực, đúng thời hạn thông tin trong hồ sơ thuế, thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.        – Cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc thông qua kết nối mạng với các hệ thống thông tin của cơ quan quản lý thuế theo yêu cầu.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong thực hiện quản lý thuế

Từ 5/12/2020, Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế

5. Điểm mới về xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế, hóa đơn, …

Tổng cục Thuế có Công văn 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020 về một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và triển khai thực hiện Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

6. Điểm mới của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Nghị định 123/2020/ND-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01/7/2022.

7. Điểm mới về khai và nộp thuế của các sắc thuế

Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ, hiện đang có một số điểm mới về khai thuế TNDN; khai thuế TNCN và thuế, các khoản thu khác của hộ kinh doanh, cá nhân cho thuê tài sản

8. Điểm mới về quản lý giao dịch liên kết tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP

Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định thêm một trường hợp về các bên có quan hệ liên kết là: Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ liên kết theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 5 của Nghị định.

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Bản tin Thuế – Tax Alert, Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x