ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN VÀ KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

“Đoàn phí công đoàn”“Kinh phí công đoàn” là hai khái niệm dễ gây nhầm lẫn mặc dù giữa chúng có nhiều sự khác biệt. Nếu như kinh phí công đoàn là khoản tiền mà doanh nghiệp phải đóng, thì đoàn phí công đoàn do người lao động đóng. Vậy bạn có biết kinh phí – đoàn phí công đoàn được quy định như thế nào? الكزينو  

»» Cụ thể như sau:

CÔNG ĐOÀN
Kinh phí Công Đoàn Đoàn phí Công Đoàn
1. Quy định
Nghị định số 191/2013/NĐ-CP Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ 
2. Đối tượng đóng Doanh nghiệp Người lao động
3. Mức đóng 2% từ quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội cho NLĐ. 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở.
4. Phương thức đóng Mỗi tháng một lần vào thời điểm đóng bảo hiểm xã hội cho NLĐ. NLĐ sẽ đóng trực tiếp cho tổ chức công đoàn của DN hoặc DN chủ động chuyển từ lương của NLĐ.

Chú ý:
– Chủ doanh nghiệp thuộc đối tượng không kết nạp vào tổ chức công đoàn => do đó chủ doanh nghiệp không phải đóng đoàn phí công đoàn
– NLĐ không tham gia công đoàn không phải đóng đoàn phí công đoàn.
– Doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn vẫn phải đóng kinh phí công đoàn. Nhưng NLĐ không phải đoàn phí công đoàn.
– Đoàn viên công đoàn trong thời gian hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 1 tháng trở lên không phải đóng đoàn phí công đoàn. 365 bet
– Đoàn viên công đoàn nghỉ việc riêng từ 1 tháng trở lên, không có tiền lương không phải đóng đoàn phí công đoàn. القمار على الانترنت

Nơi nộp tiền và mức nộp tiền công đoàn

1. Doanh nghiệp có thành lập công đoàn cơ sở:
Kinh phí công đoàn:
+ 65% cho Công đoàn cơ sở (DN) giữ;
+ 35% nộp về Công đoàn cấp trên được phân cấp quản lý tài chính công đoàn cơ sở hay chính là Liên đoàn Lao động quận (huyện).
–  Đoàn phí Công đoàn (tức 1% lương cơ bản của nhân viên):
+ 60% cho Công đoàn cơ sở giữ;
+ 40% nộp về Công đoàn cấp trên được phân cấp quản lý tài chính công đoàn cơ sở hay chính là Liên đoàn Lao động quận (huyện).

2. Doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở
– Không phải đóng đoàn phí công đoàn.
– Tiền kinh  phí công đoàn:
+ 65% Công đoàn cấp trên hay chính là Liên đoàn Lao động quận (huyện) giữ hộ để chi cho hoạt động tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, ký thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ, chăm lo cho người lao động tại các đơn vị này.
+ 35% còn lại nộp cho Công đoàn Nhà nước

Điều kiện thành lập Công đoàn
– Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; các hợp tác xã có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động; cơ quan xã, phường, thị trấn; các cơ quan nhà nước; các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có hạch toán độc lập; các chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có sử dụng lao động là người Việt Nam được thành lập công đoàn cơ sở khi có đủ hai điều kiện: 
– Có ít nhất năm đoàn viên công đoàn hoặc năm người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam. 
– Có tư cách pháp nhân. 

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x