Dự kiến trình thuế tối thiểu toàn cầu để Quốc Hội thông qua vào tháng 10

Tax – Accounting – Finance

Dự kiến trình thuế tối thiểu toàn cầu để Quốc Hội thông qua vào tháng 10

Chính phủ Việt Nam dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu vào tháng 10 năm 2023. Thuế tối thiểu toàn cầu là một thỏa thuận quốc tế nhằm ngăn chặn các công ty đa quốc gia chuyển lợi nhuận ra nước ngoài để trốn thuế. Thỏa thuận này sẽ yêu cầu các công ty đa quốc gia phải trả thuế tối thiểu là 15% trên toàn bộ lợi nhuận của họ, bất kể họ được thành lập ở đâu. Việt Nam là một trong 137 quốc gia đã ký thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu. Thuế tối thiểu toàn cầu được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, bao gồm:
  • Tăng thu ngân sách nhà nước: Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ giúp Việt Nam thu được nhiều thuế hơn từ các công ty đa quốc gia.
  • Giảm trốn thuế: Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ giúp ngăn chặn các công ty đa quốc gia chuyển lợi nhuận ra nước ngoài để trốn thuế.
  • Tăng cường công bằng: Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ giúp đảm bảo rằng tất cả các công ty, bất kể họ được thành lập ở đâu, đều phải trả thuế như nhau.
  • Thúc đẩy đầu tư: Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ giúp tạo ra một môi trường đầu tư công bằng hơn cho các công ty, điều này có thể thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam.
Thuế tối thiểu toàn cầu là một thay đổi quan trọng đối với hệ thống thuế quốc tế. Dự kiến, thỏa thuận này sẽ có hiệu lực từ năm 2024.   Tag: #thuếtốithiểutoancầu, #thỏathuậnthuếtốithiểutoancầu, #OECD, #G20, #tránhthuế, #chốngxóimòncơsởthuế, #côngbằng, #tăngthu, #thúcđẩyđầutư, #thuế
0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x