GIẢM TRỪ GIA CẢNH NGƯỜI PHỤ THUỘC KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Căn cứ vào Điểm d, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC thì người phụ thuộc bao gồm các đối tượng sau:
Người phụ thuộc là con : Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng của người nộp thuế.
   + Đối với con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).
   + Đối với con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
   + Con đang theo học các bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.
   + Con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12).
Người phụ thuộc là Vợ hoặc chồng của người nộp thuế
Người phụ thuộc là Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế.
Người phụ thuộc là Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng
   + Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.
   + Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.
   + Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột. العاب مربحة على النت
   + Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.
Các đối tượng trên là người phụ thuộc của người nộp thuế khi đáp ứng các điều kiện:
   + Ngoài độ tuổi lao động,
   + Trong độ tuổi lao động nhưng bị khuyết tật, không có khả năng lao động
   + Các đối tượng trên đều không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
♠ Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm c.2 Quy định giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

“  c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.
c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.
c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó. كيف تربح المال من الالعاب
c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế. ”

♠ Căn cứ theo quy định trên thì có một số điểm lưu ý sau:
– Người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Người nộp thuế chưa có mã số thuế thì không được giảm trừ cho người phụ thuộc.
– Trong năm tính thuế nếu người phụ thuộc đã đăng ký giảm trừ gia cảnh thì được giảm trừ gia cảnh kể từ khi đăng ký.
– Nếu người phụ thuộc chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh trong năm tính thuế thì khi quyết toán thuế, được giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng đăng ký nghĩa vụ nuôi dưỡng nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh.
Thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:
+ Đối với người phụ thuộc là con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng; vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh là trước khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN.
+ Đối với người phụ thuộc là các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng như anh ruột, chị ruột, em ruột, ông nội, bà nội… thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế.
– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Nếu nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Chúc các bạn thành công!


Trên đây là những điều cần lưu ý khi quyết toán thuế giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc vào cuối năm 2018. موقع رهان كرة القدم
Bạn đang cần một đơn vị độc lập về dịch vụ kế toán có kinh nghiệm có thể giúp bạn kiểm tra, soát xét lại chứng từ kế toán vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019, thì có thể tham khảo ở đây: 
DỊCH VỤ KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ


CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ Q.P.T
Mr.Quang: 093 8753 116
Email: qpt.taxagent@qpt.com.vn – Web: http://www.qpt.com.vn

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x