HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN NƯỚC MANG TÊN CHỦ NHÀ CÓ ĐƯA VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Hiện nay, có rất nhiều công ty đi thuê nhà làm văn phòng. طريقة لعبة بينجو Nhưng lại không để ý các hóa đơn tiền điện nước vẫn để tên chủ nhà. Những hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty đó có được hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN hay không? Có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không? لعبة بوكر اون لاين

Hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được tính vào chi phí được trừ hay không?

Căn cứ theo quy định Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:
“ Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:
1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 điều này. Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp.
b. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT). Khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT.”

Và Sửa đổi bổ sung Điểm 2.15 của Thông tư này:
” Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm SXKD ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:
a. Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm SXKD trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước. Nhưng không có các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm SXKD.
b. Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm SXKD thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước. Đối với người cho thuê địa điểm SXKD phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm SXKD.”

Căn cứ theo hai quy định trên thì hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được tính vào chi phí được trừ. Nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
– Khoản chi tiền điện nước không mang tên công ty thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp.
– Doanh nghiệp trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp hay thanh toán tiền điện nước với chủ sở hữu cho thuê nhà.
– Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
– Có hợp đồng thuê địa điểm hoạt động tại địa chỉ hóa đơn tiền điện, nước.

Hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không?

Căn cứ theo quy định khoản 15 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, quy định các trường hợp không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
“15. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:
Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật.
Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như:
– Tên của người bán
– Địa chỉ của người bán
– Mã số thuế của người bán
Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua. Nên không xác định được người mua (Trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);
Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có HHDV vụ kèm theo);
Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.”

Căn cứ theo quy định trên Hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Chúc các bạn thành công! bet 365

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x