HOÁ ĐƠN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC KHÔNG MANG TÊN CÔNG TY

Tin tức – Sự kiện mới

Tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà là một trong những khoản chi phí hết sức hợp lý đối với doanh nghiệp nhưng việc để đưa vào chi phí hợp lý và hạch toán lại không dễ dàng gì vì những lý do khác nhau.
Hầu hết các công ty đều sử dụng nhà thuê để làm văn phòng, địa điểm kinh doanh hoặc trụ sở chính. لعب روليت مجاني Nhưng lại không để ý các hóa đơn tiền điện nước vẫn để tên chủ nhà. العاب لربح المال الحقيقي Vậy hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty thì có được coi là chi phí hợp lý hay không? Có khấu trừ thuế GTGT?

Hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được coi là chi phí được trừ ???
»»Căn cứ theo khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTCđiểm 2.15 khoản 2 điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC Quy định Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh….”
” 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh….”

 ⇒ Để đưa những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty vào chi phí khi tính thuế TNDN thì cần điều kiện:
– Lập phiếu chi tiền điện, nước…(hóa đơn thanh toán)
– Hợp đồng thuê nhà.
– Lập bảng kê thanh toán tiền điện nước mẫu 02/TNDN. 888 casino  

Hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào???
»» Căn cứ theo khoản 15 Điều 14 của Thông tư 219/2013/TT-BTC Quy định các nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

” 4. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

15. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:
– Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);
– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;
– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);
– Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);
– Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi…”

 ⇒ Những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty mà mang tên chủ nhà thì KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Chúc các bạn thành công!

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x