HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Quý một của năm là thời điểm mà người lao động phải đi quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trước đó cả năm, thuế TNCN đã được trừ hàng tháng vào thu nhập chịu thuế của người lao động và thường do nơi sử dụng lao động tự động khấu trừ gọi là khoản “tạm tính”. لعبة البوكر Hết một năm mới quyết toán lại, nếu có số thuế nộp thừa sẽ được chuyển sang kỳ sau hoặc hoàn thuế khi có yêu cầu. كازينو الكويت

Vậy Ai được hoàn thuế thu nhập cá nhân? Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân ?

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân?
Căn cứ vào điều 23 của Thông tư 92/2015/TT-BTC Quy định về điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân:

“Điều 53. Hoàn thuế thu nhập cá nhân
Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.
Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo. ”

Như vậy, để được hoàn thuế TNCN, cá nhân phải có đủ các điều kiện sau:
– Có số thuế nộp thừa;
– Có mã số thuế TNCN tại thời điểm đề nghị hoàn thuế;
– Có đề nghị hoàn thuế ( đối với cá nhân uỷ quyền cho đơn vị trả thu nhập quyết toán)

Thủ tục hoàn thuế TNCN
Căn cứ theo khoản 1,2 Điều 23 của Thông tư 92/2015/TT-BTC Quy định về hồ sơ hoàn thuế TNCN:

“1. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế.
Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:
– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này.
– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.
2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

Theo quy định trên, hồ sơ hoàn thuế TNCN theo từng trường hợp như sau:
1. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện uỷ quyền quyết toán thuế TNCN:
     – Nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý
     – Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:
         + Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước
        + Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN; người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.
2. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế:
Khi có nhu cầu hoàn thuế TNCN, không phải nộp hồ sơ hoàn thuế, mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn tại tờ khai quyết toán thuế khi quyết toán thuế
3. Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế:
Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn tại tờ khai quyết toán thuế khi quyết toán thuế.

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x