LỆ PHÍ MÔN BÀI

Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới
Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài Thời hạn nộp lệ phí môn bài
DN hoạt động
trước năm 2019
Không phải làm tờ khai lệ phí môn bài
Bao gồm cả trường hợp có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì cũng không cần nộp lại hồ sơ khai lệ phí môn bài vì hiện nay đã có cơ chế trao đổi thông tin giữa cơ quan ĐKKD và cơ quan Thuế. (Công văn 1279/TCT-CS)
Hạn nộp: 30/01/2019
DN mới thành lập
(từ ngày 1/1/2019)

– Đối với DN mới thành lập chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu SX-KD.
– Đối với DN mới thành lập nhưng chưa hoạt động thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký thuế hoặc ĐKDN.

Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài chính là thời hạn nộp tờ khai

Nhắc đến những loại thuế doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước không thể không nhắc đến lệ phí môn bài. Vậy lệ phí môn bài là gì? Các mức lệ phí môn bài phải nộp được quy định như thế nào? العاب ربح المال من الانترنت Tại sao phải nộp? Và thời hạn nộp lệ phí môn bài? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời ngay trong bài viết ngày hôm nay. قوانين الروليت

Lệ phí môn bài?
– Lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu, thường định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh của các DN và HKD..
– Hiểu một cách đơn giản: Lệ phí môn bài là loại thuế bắt buộc mà các DN, HKD phải nộp hằng năm. Mức lệ phí môn bài được thu theo bậc, căn cứ để xác định mức đóng dựa vào vốn điều lệ/ vốn đầu tư đã đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước.

Mức đóng lệ phí môn bài?
Căn cứ tại Thông tư 302/2017/TT-BTC Quy định mức lệ phí môn bài doanh nghiệp phải nộp cho năm 2019:
a. Đối với DN, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:
– DN được thành lập từ năm 2018 trở về trước; trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm 2019 mức thuế phải nộp:

 Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD
(Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức tiền lệ phí môn bài phải đóng Tiểu mục nộp tiền
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm 2862
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm 2863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm 2864

– DN được thành lập vào khoảng thời gian 6 tháng cuối năm 2019 thì mức đóng sẽ được giảm một nửa.
– Lưu ý:
   + DN nếu có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, để xác định mức thu lệ phí môn bài thì căn cứ vào vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.
   + Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
   + DN tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Nếu tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm. ربح المال من الالعاب

b. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:
– Cá nhân, HKD được thành lập từ năm 2018 trở về trước; trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm 2019 mức thuế phải nộp:

Mức doanh thu Mức tiền lệ phí môn bài phải đóng Tiểu mục nộp tiền
Trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đồng/năm 2862
Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm 2863
Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm 2864

Cá nhân, HKD được thành lập vào khoảng thời gian 6 tháng cuối năm 2019 thì mức đóng sẽ được giảm một nửa.
– Lưu ý:
   +Doanh thu để xác định mức lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được căn cứ theo tổng doanh thu tính thuế TNCN theo quy định của pháp luật.
   + Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có thay đổi về doanh thu thì căn cứ vào doanh thu tính thuế TNCN của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.
   + Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu của năm tính thuế theo quy định làm cơ sở để xác định mức lệ phí phải nộp.

Đối tượng phải nộp lệ phí môn bài?
Căn cứ tại điều 2 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bắt buộc phải nộp lệ phí bao gồm:
– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
– Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;
– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
– Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;
– Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh;
– Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức trên;
– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng được miễn lệ phí môn bài?
Căn cứ tại điều 3 của Thông tư 302/2016/TT-BTC Quy định các trường hợp được miễn lệ phí môn bài:
– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống;
– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối;
-Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá;
– Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử);
– Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp;
– Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.

Xử phạt chậm nộp lệ phí môn bài?
Việc xử phạt chậm nộp lệ phí môn bài được quy định tại Thông tư 166/2013 và Thông tư 130/2016 của Bộ Tài chính, mức phạt cụ thể như sau:

Thời gian chậm nộp Mức phạt
1 – 5 ngày Phạt cảnh cáo 
(phải có tình tiết giảm nhẹ)
1 – 10 ngày 400.000đ – 1.000.000đ
10 – 20 ngày 800.000đ – 2.000.000đ
20 – 30 ngày 1.200.000đ – 3.000.000đ
30 – 40 ngày 1.600.000đ – 4.000.000đ
40 – 90 ngày 2.000.000đ – 5.000.000đ

Lưu ý: Trường hợp thời gian chậm nộp nhiều hơn so với thời gian quy định trên thì mức phạt sẽ được tính như sau:
Số tiền chậm nộp = Mức lệ phí môn bài x 0.03% nhân số ngày chậm nộp

Chúc các bạn thành công!


Với những thông tin trên chúng tôi tin bạn đã hiểu rõ các quy định về lệ phí môn bài để có thể tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Bạn đang cần một đơn vị độc lập về dịch vụ kế toán có kinh nghiệm có thể giúp bạn kiểm tra, soát xét lại chứng từ kế toán vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019, thì có thể tham khảo ở đây:
DỊCH VỤ KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ


CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ Q.P.T
Mr.Quang: 093 8753 116 – Ms.Yến: 037 3700 906
Email: qpt.taxagent@qpt.com.vn – Web: http://www.qpt.com.vn

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x