MỘT SỐ LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là công việc mà doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện vào cuối năm tài chính. Để biết được những thủ tục cần thiết khi thực hiện quyết toán thuế, cũng như những quy định liên quan để đảm bảo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tránh sai sót, đảm bảo quyền lợi của DN khi quyết toán thuế, chúng tôi đã liệt kê ra những một số lưu ý quy định khi quyết toán thuế TNDN năm 2018.

1. Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
– Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế TNDN năm và khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.
– Căn cứ theo thông tư 92/2015/TT-BTC Quy định hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm:
+ Mẫu 03/TNDN – Tờ khai quyết toán thuế TNDN
+ BCTC năm hoặc BCTC đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động;
+ Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai: 
 • Mẫu 03-1A/TNDN – Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Mẫu 03-2/TNDN – Phụ lục chuyển lỗ 
+ Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC:
 • Mẫu số 03-3A/TNDN – Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới
 • Mẫu số 03-3B/TNDN – Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (đầu tư mở rộng)
 • Mẫu số 03-3C/TNDN – Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ
 • Mẫu số 03-4/TNDN – Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế 
 • Mẫu số 03-5/TNDN – Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản 
 • Mẫu số 03-6/TNDN – Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có)
 • Mẫu 03-7/TNDN – Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có)
 • Mẫu số 03-8/TNDN – Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có)

Lưu ý:
– Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp.
– Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế TNDN khai quyết toán thuế TNDN năm theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế:
– Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.
– Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.
– Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua. رهان كرة القدم

3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp:
Căn cứ theo khoản 1 điều 5 của Thông tư 78/2014/TT-BTC và khoản 1 điều 6 của Thông tư 119/2014/TT-BTC:
– Đối với hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả góp, trả chậm là tiền bán hàng hóa, dịch vụ trả tiền 1 lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm.
– Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi
– Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. قواعد لعبة بلاك جاك
– Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu. bet365 arabic

4. Các khoản chi phí không được trừ
 Căn cứ theo khoản 2 điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC Quy định các khoản chi phí được trừ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;
– Khoản chi nếu có hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x