NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Tin tức – Sự kiện mới

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người tham gia lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tham gia BHXH tự nguyện là nhu cầu chung của nhiều người dân nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về quy định liên quan đến loại hình bảo hiểm này.

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và các văn bản về chính sách pháp luật BHXH quy định đối tượng, quyền lợi, thủ tục khi tham gia BHXH tự nguyện như sau:

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện:

Căn cứ theo khoản khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định thì đối tượng tham gia BHXH tự nguyện:
– Công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
– Trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, đã có 15 năm đóng BHXH trở lên nếu có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện, thì được đóng tiếp cho đến khi đóng đủ 20 năm BHXH để hưởng chế độ hưu trí hằng tháng.

Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện:

– Người tham gia BHXH tự nguyện kê khai tờ khai được cơ quan BHXH hoặc Đại lý thu cung cấp. Trường hợp người tham gia đã có mã số BHXH thì cần cung cấp mã số BHXH, không phải lập tờ khai.
– Đóng tiền cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH theo phương thức đã đăng ký và nhận biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện.

Mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện:

Mức đóng: Hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Phương thức đóng: Người tham gia được lựa chọn một trong các phương thức sau đây:
– Đóng hằng tháng;
– Đóng 3 tháng một lần;
– Đóng 6 tháng một lần;
– Đóng 12 tháng một lần;
– Đóng một lần cho nhiều lần về sau nhưng không quá 5 năm một lần;
– Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu nhưng còn thiếu không quá 10 năm thì đóng cho đủ 20 năm để hương lương hưu.

Hỗ trợ mức đóng: Từ ngày 01/07/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng tủ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể:
– Bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo;
– Bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo;
– Bằng 10% đối với các đối tượng khác.
Người tham gia được giảm trừ ngay số tiền nhà nước hỗ trợ khi đóng BHXH tự nguyện.

Quyền lợi và mức hưởng BHXH tự nguyện:

Được nhận sổ BHXH và thông báo kỳ hạn đóng tiền BHXH tự nguyện.
Người đóng BHXH không liên tục thì thời gian tính hưởng chế độ BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH. لعبه bingo
Người tham gia BHXH tự nguyện dừng đóng BHXH tự nguyện mà chưa hưởng chế đọ hưu trí thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH để sau này hưởng.
Người tham gia BHXH tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định được hưởng quyền lợi như sau:

1. Chế độ hưu trí: Chế độ hưu trí bao gồm hưởng lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần đối với người có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%

Hưởng lương hưu hằng tháng:

Điều kiện hưởng: Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi)

Mức lương hưu hằng tháng từ năm 2018 trở đi: được tính theo tỷ lệ hưởng và mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH, trong đó tỷ lệ hưởng được tính theo số năm đã đóng BHXH như sau: 

Tỷ lệ hưởng Đối tượng áp dụng Thời điểm hưởng (năm) Số năm đóng BHXH tương ứng
45% mức đóng bình quân thu nhập tháng đóng BHXH  Nam 2018 16
2019 17
2020 18
2021 19
2022 trở đi 20
Nữ Từ 2018 trở đi 15
Sau đó: Cứ thêm 01 năm đóng BHXH tăng thêm được cộng thêm 2% đối với nam và nữ
Tỷ lệ hưởng tối đa 75%

Hưởng BHXH một lần

Điều kiện hưởng: Các trường hợp được giải quyết hưởng BHXH một lần ngay khi đủ môt trong các điều kiện sau:
– Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH.
– Ra nước ngoài để định cư.
– Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đẫ chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
Người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Mức hưởng: Tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:
+ 1.5 tháng mức bình quân thu nhập đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014
+ 02 tháng mức bình quân thu nhập đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
+ Thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập đóng BHXH. 1xbet شرح موقع
Mức hưởng BHXH một lần đối với người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế bao gồm cả số tiền do Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, còn các đối tượng khác thì mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền này.

2. Chế độ tử tuất:

Trợ cấp mai táng:

Người tham gia BHXH tự nguyện chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp 10 tháng lương cơ sở tại tháng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại tháng người tham gia BHXH tự nguyện chết khi thuộc một trong các trường hợp:
– Có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;
– Có từ đủ 12 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên;
– Người đang hưởng lương hưu.

Trợ cấp tuất một lần:

Người đang đóng BHXH tự nguyện hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết thì thân nhân được hưởng tợ cấp tuất một lần tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1.5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.
– Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức trợ cấp bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.
– Người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0.5 tháng lương hưu.

Một số quyền lợi khác khi tham gia BHXH tự nguyện:

– Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.
– Lương hưu và trợ cấp BHXH không bị đánh thuế
– Lương hưu được điều chỉnh theo quy định của pháp luật
– Người hưởng lương hưu không phải đóng bảo hiểm y tế mà vẫn được cấp thẻ BHYT.


LƯƠNG HƯU LÀ NGUỒN TÀI CHÍNH VỮNG CHẮC ĐẢM BẢO CUỘC SỐNG LÚC TUỔI GIÀ!!!
Bạn đang cần một đơn vị độc lập về dịch vụ lao động – bảo hiểm có kinh nghiệm có thể giúp bạn tư vấn và hỗ trợ cho bạn, thì có thể tham khảo ở đây: 

DỊCH VỤ LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM


CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ Q.P.T
Mr.Quang: 093 8753 116 – Ms.Yến: 037 3700 906
Email: qpt.taxagent@qpt.com.vn – Web: http://www.qpt.com.vn

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x