NƠI NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân sắp tới, một số cá nhân vẫn còn lúng túng trong thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm của mình. Một số cá nhân thắc mắc về địa điểm, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Vậy về địa điểm, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được quy định thế nào? كيفية ربح المال

»» Căn cứ theo tiết c.2 khoản 3 điều 21 của Thông tư 92/2015/TT-BTC Quy định về Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế:

“…c.2) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế
c.2.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.
c.2.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:
– Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. سباق احصنة Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).
– Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).
c.2.3) Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).
c.2.4) Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú)…”

»» Như vậy, địa điểm và nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được quy định như sau:

1. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Nguồn thu nhập Nơi nộp hồ sơ
Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập Cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập
Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân. Cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. العاب اون لاين
Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú
(nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)
Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào
Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú
(nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)
Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế

2. Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh:

Nguồn thu nhập Nơi nộp hồ sơ
Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh tại một nơi Chi cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân kinh doanh
Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh tại một nơi mà có thay đổi nơi kinh doanh trong năm Cơ quan thuế quản lý nơi kinh doanh cuối cùng
Cá nhân kinh doanh ở nhiều nơi Chi cục Thuế nơi cấp mã số thuế đầu tiên cho cá nhân kinh doanh.
Cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp có đăng ký kinh doanh Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh
Cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp không đăng ký kinh doanh Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú
(nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)
Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh
0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x