TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU CỦA LAO ĐỘNG NAM, NỮ TỪ NGÀY 01/01/2021

Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021 sẽ tăng theo quy định mới tại Bộ Luật Lao động 2019 .

Căn cứ vào Bộ Luật Lao động 2019, thì từ ngày 01/01/2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ, cụ thể:

– Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường:      + Năm 2021: Đủ 55 tuổi 4 tháng      + Năm 2022: Đủ 55 tuổi 8 tháng      + Năm 2023: Đủ 56 tuổi      + Năm 2024: Đủ 56 tuổi 4 tháng      + Năm 2025: Đủ 56 tuổi 8 tháng      + Năm 2026: Đủ 57 tuổi      + Năm 2027: Đủ 57 tuổi 4 tháng      + Năm 2028: Đủ 57 tuổi 8 tháng      + Năm 2029: Đủ 58 tuổi      + Năm 2030: Đủ 58 tuổi 4 tháng      + Năm 2031: Đủ 58 tuổi 8 tháng      + Năm 2032: Đủ 59 tuổi      + Năm 2033: Đủ 59 tuổi 4 tháng      + Năm 2034: Đủ 59 tuổi 8 tháng      + Từ năm 2035 trở đi: Đủ 60 tuổi

– Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam trong điều kiện lao động bình thường:      + Năm 2021: Đủ 60 tuổi 3 tháng      + Năm 2022: Đủ 60 tuổi 6 tháng      + Năm 2023: Đủ 60 tuổi 9 tháng      + Năm 2024: Đủ 61 tuổi      + Năm 2025: Đủ 61 tuổi 3 tháng      + Năm 2026: Đủ 61 tuổi 6 tháng      + Năm 2027: Đủ 61 tuổi 9 tháng      + Từ năm 2028 trở đi: Đủ 62 tuổi.

Lưu ý: – Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì: Từ năm 2021 trở đi: Áp dụng theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường”. – Đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao: Áp dụng theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi (5 năm) so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường”.

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x