THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN GTGT KHI BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Để doanh nghiệp không bị phạt khi xuất hóa đơn GTGT sai thời điểm hoặc không đúng với quy định, Q.P.T sẽ hỗ trợ Quý Doanh nghiệp trong việc xác định thời điểm lập hóa đơn để giảm rủi ro và sai sót không đáng có:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC , ngày lập hóa đơn giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là “GTGT”) được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

Ngày lập hoá đơn GTGT khi bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ví dụ: Ngày 10/10/2019, Công ty A xuất hàng ra khỏi kho bán cho khách hàng, thì ngày hôm đó Công ty phải xuất hóa đơn GTGT mà không phân biệt đã thu tiền hay chưa.

Ngày lập hóa đơn GTGT khi cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ví dụ: Ngày 10/10/2019, Công ty B ký một hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán theo hình thức thu tiền trước; nên, Công ty B lập hóa đơn vào ngày 10/10 để giao cho khách hàng. Cũng trong ngày này, Công ty B có một hợp đồng khác nhưng nhận thanh toán khi hoàn thành công việc. Đối với hợp đồng này, Công ty B lập hóa đơn tại thời điểm hoàn thành công việc.

Ngoài ra, đối với một số hàng hóa, dịch vụ đặc thù, thời điểm xuất hóa đơn GTGT được quy định như sau:

1. Đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình:

Ngày lập hóa đơn GTGT thực hiện chậm nhất không quá 07 ngày kế tiếp, kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình.
Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

Ví dụ: Theo hợp đồng dịch vụ Internet thì kỳ sử dụng dịch vụ được tính từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng. استراتيجية روليت Như vậy, hóa đơn dịch vụ Internet hàng tháng phải được lập trong vòng 07 ngày kể từ ngày 30 của tháng đó.

2. Đối với hoạt động xây dựng, xây lắp:

Ngày lập hóa đơn GTGT là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ví dụ: Công ty C có hợp đồng cung cấp vật liệu xây dựng theo tiến độ cho một công trình xây dựng. Vào các ngày 10; 11 và 13/10/2019, Công ty C có giao vật liệu xây dựng thì phải lập hóa đơn tương ứng với khối lượng đã giao trong từng ngày nêu trên. العاب تربح مال حقيقي

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Ví dụ: Hợp đồng mua căn hộ hình thành trong tương lai ký ngày 10/10/2019 giữa Công ty D và khách hàng có quy định về tiến độ thanh toán thành 05 đợt. Như vậy, tại thời điểm mỗi đợt thanh toán, Công ty D xuất hóa đơn tương ứng với từng đợt cho khách hàng.

Hóa đơn xuất sai thời điểm sẽ bị xử phạt như thế nào? 

3. Đối với hoạt động cung cấp xăng dầu, dịch vụ ngân hàng, chứng khoán:

Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Ví dụ: Công ty xăng dầu E ký hợp đồng cung cấp xăng dầu cho công ty vận tải F, công ty E lập bảng kê các lần đổ xăng trong tháng, cuối tháng xuất hóa đơn GTGT và gửi kèm bảng kê cho công ty F.

4. Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu:

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các trường hợp được coi như xuất khẩu bao gồm:
– Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài.
– Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ. موقع كازينو 888
– Hàng hóa, vật tư do doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài.
– Hàng hóa, vật tư do cơ sở kinh doanh trong nước bán cho doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài và thực hiện giao hàng hóa tại nước ngoài theo Hợp đồng ký kết.

Lưu ý:
Theo Công văn số 13675/BTC-CST năm 2013 và Công văn 68718/CT-TTHT năm 2018, khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì không phải xuất hóa đơn.

Ngày lập hóa đơn trong các trường hợp này được xác định giống như hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nêu trên.

Trân trọng !

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance, Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

104
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x