THỜI HẠN KHAI BÁO THUẾ NĂM 2020

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Đầu năm mới là khoản thời gian khá bận rộn đối với các doanh nghiệp, chuẩn bị quyết toán kết thúc năm tài chính và thực hiện khai báo thuế cho Quý 1 của năm tài chính tiếp theo. Để giúp đỡ cho Quý Doanh nghiệp, Q. P.T đã tổng kết thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2020: Lệ phí môn bài, Thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Quyết toán thuế TNDN-TNCN,… để Quý Doanh nghiệp tiện theo dõi. موقع ٣٦٥

1. Lệ phí môn bài

Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Được miễn nộp Lệ phí môn bài theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung Nghị định Số 139/2016/NĐ-CP về Lệ phí môn bài). Thời hạn nộp tờ khai là 30/01 cho năm tiếp theo của năm thành lập.

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động: Chỉ khai một lần khi mới thành lập DN và nộp tiền thuế mỗi năm chậm nhất vào ngày 30/01.

2. Các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Đối với doanh nghiệp kê khai theo tháng: Chậm nhất là 20 ngày của tháng sau.
– Đối với doanh nghiệp kê khai theo quý: Chậm nhất là 30 ngày của tháng sau khi kết thúc quý trước.
– Quyết toán thuế TNCN, TNDN và nộp Báo cáo tài chính năm thì hạn chót chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

* Một số chú ý về kê khai thuế GTGT theo tháng:
   + Nếu trong tháng phát sinh số thuế phải nộp lớn hơn 50.000.000 đồng thì kê khai theo tháng
   + Nếu trong tháng phát sinh số thuế phải nộp ít hơn 50.000.000 đồng thì kê khai theo quý
+ Các DN hoạt động kinh doanh bình thường hoặc DN mới thành lập dưới 12 tháng thì hình thức kê khai theo quý được áp dụng phổ biến (Điều 15 theo Thông tư 151/2014/TT-BTC)

3. Dưới đây là thời hạn nộp tờ khai, báo cáo thuế tổng quát hơn cho từng tháng của năm tài chính 2020:

Tháng Thời hạn nộp chậm nhất Doanh nghiệp khai thuế theo Quý Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng
 

1

20/1/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/1/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2019 (nếu có)

(iii) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý  IV/2019 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019

(v) Nộp lệ phí môn bài năm 2020

 

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có)

(ii) Nộp lệ phí môn bài năm 2019

 

2 20/2/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

3 20/3/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

01/04/2020 (i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2019

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2019

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2019

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2019

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2019

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2019

4 20/4/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

5 04/5/2020

(Do ngày 30/4 nghỉ Lễ, đến ngày 04/5 mới đi làm lại)

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2020 (nếu có)

(iii) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020

(i) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020(nếu có)

 

20/5/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6 22/6/2020

(Do ngày 20/6 rơi vào thứ Bảy, ngày 22/6 mới đi làm lại)

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

7 20/7/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2020 (nếu có)

(iii)Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

 

30/7/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2020 (nếu có)

(iii) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN

tạm tính Quý II/2020(nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020

 

(i) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020
8 20/8/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2020 (nếu có)

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2020(nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

9 21/9/2020

(Do ngày 20/9 rơi vào Chủ nhật, ngày 21/9 mới đi làm lại)

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2020 (nếu có)

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

10 20/10/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/10/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2020 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019

(i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2020
11 20/11/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

12 21/12/2020

(Do ngày 20/12 rơi vào Chủ nhật, ngày 21/12 mới đi làm lại)

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).

Trân trọng !

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

64
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x