TRƯỜNG HỢP NÀO DOANH NGHIỆP ĐƯỢC LẬP HÓA ĐƠN THEO KỲ?

Tax – Accounting – Finance

1. Quy định chung về thời điểm lập hóa đơn điện tử: 

Thời điểm lập hóa đơn điện tử cho hàng hóa dịch vụ được quy định cụ thể tại Điều 9, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau: 
  • Đối với hóa đơn bán hàng:
Thời điểm lập hóa đơn bán hàng là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa hoặc quyền sử dụng hàng hóa không phân biệt trường hợp đã thu được tiền hay chưa. 
  • Đối với dịch vụ:
Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Nếu người bán dịch vụ thu tiền trước thời điểm cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nhận được tiền từ bên mua. Trừ trường hợp tiền đặt cọc, tạm ứng, kế toán-kiểm toán, tư vấn tài chính, thẩm định giá, thiết kế kỹ thuật, khảo sát, tư vấn giám sát và lập dự án đầu tư xây dựng. 
  • Trường hợp bàn giao nhiều lần hoặc từng công đoạn, hạng mục thi công:
Đối với các loại hàng hóa cần giao nhiều lần, bàn giao theo từng hạng mục, mỗi lần thực hiện bàn giao đều phải lập hóa đơn điện tử với nội dung và giá trị hàng hóa, dịch vụ tương ứng. 

2. Doanh nghiệp nào được lập hóa đơn theo kỳ? 

Đối với các trường hợp cung cấp dịch vụ số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, phải thực hiện đối soát số liệu giữa bên bán và bên mua, đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho việc vận tải hàng không, cung ứng nguyên vật liệu cho các hãng vận tải hàng không, hoạt động cung cấp điện (trừ một vài đối tượng quy định tại Thông tư 78), nước, dịch vụ truyền hình, dịch vụ viễn thông bao gồm cả viễn thông GTGT, dịch vụ chuyển phát (bao gồm cả dịch vụ đại lý, dịch vụ thu hộ, chi hộ), dịch vụ logistic, dịch vụ công nghệ thông tin (trừ trường hợp quy định tại Thông tư 78) được bán theo kỳ nhất định, Thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất là ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc quy ước. Kỳ quy ước làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ theo thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với bên mua.   
0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x