XUẤT HÓA ĐƠN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI: HÀNG KHUYẾN MẠI, HÀNG MẪU

Tax – Accounting – Finance

1.     Hóa đơn chiết khấu thương mại:

Có thể chia ra làm 02 trường hợp:  Trường hợp 1: Chương trình khuyến mại chưa được đăng ký với Sở công thương. 🡪 Kế toán thực hiện xuất hóa đơn và phải kê khai, nộp thuế như HHDV bán ra thông thường (giá tính thuế là giá theo thực tế xuất bán….)   Trường hợp 2: Chương trình khuyến mại đã đăng ký với Sở công thương. Trước hết, để có thể sử dụng hàng khuyến mại thì hàng dùng làm khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phải được đăng ký với Sở Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại. Các chương trình khuyến mại phải được ghi rõ thời gian thực hiện, hình thức khuyến mại, nội dung khuyến mại, sản phẩm hàng hóa dùng khuyến mại…(theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP). 

2.     Quy định về xuất hóa đơn chiết khấu thương mại:

Người bán hàng phải lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu. Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ dùng khuyến mại, quảng cáo đó bằng 0. (Theo khoản 7, điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC và Khoản 5, điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC). Hàng hóa khuyến mại có thể viết chung với hàng hóa xuất bán thu tiền. Hoặc viết riêng một hóa đơn. Ví dụ: Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại:
STT Tên hàng hóa ĐVT Đơn giá Số lượng Thành tiền
(1) (2) (3) (4) (5) (6=4 x 5 )
1 Macbock Air 256Gb cái 25.000.000 01 25.000.000
2 Tai nghe Iphone (Hàng khuyến mại không thu tiền) cái 01
3 USB Kington (Hàng khuyến mại không thu tiền) cái 01
Cộng tiền hàng 25.000.000
Thuế suất : 10%; Thuế giá trị gia tăng:           2.500.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                   27.500.000
Viết bằng chữ: Hai mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng

Hình 1: Hóa đơn xuất hàng khuyến mại chung với các hàng hóa khác

Hình 2: Hóa đơn xuất hàng khuyến mại xuất riêng

Lưu ý: Hàng cho biếu tặng khách hàng, nhân viên (không phải đăng ký với sở Công thương, cục xúc tiến thương mại) khi xuất hóa đơn phải ghi giá bán và có thuế GTGT.

3.     Viết hóa đơn, hạch toán về chiết khấu thương mại:

Cách viết hóa đơn, hạch toán về chiết khấu thương mại     

4.     Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại:

– Đối với hóa đơn có chiết khấu thương mại mà số tiền chiết khấu viết cùng với tiền hàng (như hình 1) thì kê khai thuế bình thường như các hóa đơn khác. – Đối với hóa đơn có chiết khấu thương mại viết riêng vào hóa đơn điều chỉnh (như hình 2) thì:
  • Bên bán kê khai vào mục Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ theo từng loại thuế suất và ghi số âm. Nếu trong kỳ có nhiều hóa đơn thì sẽ bù trừ với các hóa đơn khác.
  • Bên mua kê khai vào mục Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ và ghi theo số âm. Nếu trong kỳ có nhiều hóa đơn sẽ được bù trừ với các hóa đơn khác.

Hình 3: Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại trên HTKK

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x