THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN”) là loại thuế đánh trên thu nhập chịu thuế của tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây được gọi là doanh nghiệp). Đây là loại thuế trực thu, thuế suất tỉ lệ, mức thu thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho tất cả các loại doanh nghiệp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:    – Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12    – Luật số 32/2013/QH13    – Luật số 71/2014/QH13    – Nghị định số 218/2013/NĐ-CP    – Nghị định số 91/2014/NĐ-CP    – Nghị định số 12/2015/NĐ-CP    – Nghị định số 132/2020/NĐ-CP    – Thông tư số 78/2014/TT-BTC    – Thông tư số 119/2014/TT-BTC    – Thông tư số 151/2014/TT-BTC    – Thông tư số 96/2015/TT-BTC    – Các Công văn giải đáp, hướng dẫn cho những vấn đề cụ thể từ Cơ quan Thuế.

Để giúp người đọc dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu và nắm bắt các văn bản trên, chúng tôi đã phân tích các trường hợp và hệ thống hóa lại các nội dung trên như dưới đây.

Lưu ý: – Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo; – Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau; – Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

Tải tất cả quy định tại đây! 
Ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm 

Kể từ ngày 19/08/2020, Thông tư 13/2020/TT-BTTTT ban hành ngày 03/07/2020 Quy định về việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình chính thức có hiệu lực, thay thế cho Thông tư 16/2014/TT-BTTTT có cùng nội dung trước đó. Xem thêm…


Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Khi Quyết toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được trừ một số khoản chi trong kỳ tính thuế. Xem thêm…


Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

Khoản thu nhập được miễn thuế TNDN là khoản thu nhập miễn thuế không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN khi quyết toán thuế cuối năm. Xem thêm…


  Hồi tố thay đổi trần lãi suất giao dịch liên kết 20% lên 30% EBITDA

Mức trần lãi vay tại doanh nghiệp có giao dịch liên kết được tăng lên 30% EBITDA so với mức cũ là 20% EBITDA, áp dụng cho kỳ tính thuế 2019 và hồi tố cho kỳ thuế năm 2017, 2018. Xem thêm…


  Ấn định thuế với doanh nghiệp cho vay không lãi suất

Việc cho vay với lãi suất 0% bị xem là thực hiện hoạt động trao đổi không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường và sẽ bị cơ quan thuế ấn định thuế. Xem thêm…


  37 Khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN

Tổng hợp các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định mới nhất của luật thuế TNDN hiện nay. Xem thêm…


Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Theo quy định mới nhất, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, và không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý. Xem thêm…


Hóa đơn tiền điện mang tên chủ nhà

Những hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà không mang tên công ty thì được hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN. Xem thêm…


  Một lưu ý khi Quyết toán thuế TNDN

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là công việc mà doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện vào cuối năm tài chính. Xem thêm…


  Thanh toán bằng tài khoản cá nhân khi mua hàng hóa, dịch vụ

Thanh toán tiền mua hàng qua tài khoản cá nhân thì có được xem là chi phí hợp lý hay không? Đây là câu hỏi mà hầu như kế toán nào cũng thường gặp phải. Xem thêm…


  Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh

Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán… Xem thêm…


  Điều kiện để ghi nhận chi phí lãi vay hợp lệ

Điều kiện để khoản vay được tính vào chi phí hợp lệ khi doanh nghiệp không được tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng cùng những khoản chi khác tương đương. Xem thêm…

0 0 votes
Article Rating

Tags :

Tax – Accounting – Finance

,

Tin tức – Sự kiện mới

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x