ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 11&12/2020

Trong Điểm tin tháng 11 và tháng 12 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Các quy định hướng dẫn Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 Những quy định mới về khai nộp […]

Xem thêm

HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 02/QTT-TNCN TRÊN PHẦN MỀM HTKK

Đối với các cá nhân tự quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC là giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ quyết toán. Hiện nay, người nộp thuế đã có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế thu […]

Xem thêm

TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU CỦA LAO ĐỘNG NAM, NỮ TỪ NGÀY 01/01/2021

Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021 sẽ tăng theo quy định mới tại Bộ Luật Lao động 2019… . Căn cứ vào Bộ Luật Lao động 2019, thì từ ngày 01/01/2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng […]

Xem thêm

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019_ĐIỂM MỚI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TỪ NĂM 2021

Bộ Luật Lao động 2019…  quy định nhiều điểm mới trong giải quyết tranh chấp lao động từ ngày 01/01/2021 mà người sử dụng lao động và người lao động cần biết. 1. Khái niệm và các loại tranh chấp lao động Căn cứ vào Khoản 1 Điều 179 của Bộ Luật lao động 2019 […]

Xem thêm

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019_THAY ĐỔI VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Bộ Luật Lao động 2019…  quy định nhiều điểm mới liên quan đến kỷ luật lao động mà người sử dụng lao động và người lao động cần biết. 1. Khái niệm “Kỷ luật lao động” Khái niệm Kỷ luật lao động tại Điều 117 của Bộ Luật Lao động 2019 đã được mở rộng […]

Xem thêm

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019_THAY ĐỔI VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI

Bộ Luật Lao động 2019… có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, quy định nhiều điểm mới liên quan đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của NLĐ. 1. NSDLĐ phải thông báo cho NLĐ biết về thời giờ làm việc Căn cứ vào Khoản 2 Điều 105 của Luật Lao động 2019, […]

Xem thêm

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019_THAY ĐỔI VỀ LƯƠNG, THƯỞNG

Bộ Luật Lao động 2019… quy định nhiều điểm mới về tiền lương, thưởng mà NLĐ cần phải biết để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của mình trong mối quan hệ lao động với người sử dụng lao động (NSDLĐ). 1. NSDLĐ không được ép NLĐ dùng lương mua hàng hóa, dịch vụ […]

Xem thêm

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019_THAY ĐỔI VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Nhiều điểm mới trong Bộ Luật Lao động 2019… về hợp đồng lao động mà NLĐ cần phải biết để đảm bảo quyền lợi chính đáng của bản thân. 1. Tăng tính nhận diện các quan hệ lao động diễn ra trên thực tế Căn cứ vào Khoản 1 Điều 13 của Bộ Luật Lao động 2019, […]

Xem thêm

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019_NHỮNG ĐIỂM MỚI ÁP DỤNG TỪ 01/01/2021

Bộ luật lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/01/2021 với nhiều điểm mới nổi bật. Dưới đây là sự tổng hợp những điểm mới trong Bộ luật lao động 2019. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019…  1. 10 quy định mới về hợp đồng lao động Bộ luật […]

Xem thêm

MẪU D02-LT THAY THẾ MẪU D02-TS

Ngày 18/08/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra Quyết định 1040/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này đã ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng […]

Xem thêm

vi