MIỄN THUẾ TNCN CHO NGƯỜI NỘP THUẾ DƯỚI 50.000 ĐỒNG/NĂM

Từ ngày 01/07/2020, căn cứ theo điểm b, khoản 79 Luật Quản lý Thuế 38/2019/QH14, Quy định miễn thuế đối với cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống. Điều 79. Miễn thuế, giảm thuế 1. […]

Xem thêm

GIẢM 30% THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CHO DOANH NGHIỆP CÓ DOANH THU DƯỚI 200 TỶ ĐỒNG

Ngày 19/06/2020, Quốc hội đã đưa ra Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Theo Điều 1 của Nghị quyết này, quy định đối tượng áp dụng đối […]

Xem thêm

THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN TRỢ CẤP, HỖ TRỢ KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ngày 04/05/2020, Cục thuế TP.HCM vừa có Công văn 4236/CT-TTHT hướng dẫn về Thuế TNCN với khoản trợ cấp, hỗ trợ khi chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ). Căn cứ các hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 2, Khoản 2 Điều 8, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 12 Thông tư 151/2014/TT-BTC, trường hợp công ty chi trả […]

Xem thêm

ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 07/2020

Trong Điểm tin tháng 07 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, lao động và các quy định khác bao gồm: Thời điểm tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính Thuế Thu nhập Cá nhân Điều chỉnh trần lãi vay doanh nghiệp có […]

Xem thêm

5 NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 38/2019/QH14

Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 có một số nội dung thay đổi quan trọng. Dưới đây là 5 nội dung đáng chú ý nhất. Bạn có thể xem thêm chi tiết và tải Luật Quản Lý Thuế 2019 tại đây!  1. Mở […]

Xem thêm

GIẢM 50% LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI ÔTÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRONG NƯỚC

Chính thức Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. Ngày 28/06/2020, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP về quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu giảm 50% đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ […]

Xem thêm

ĐIỀU CHỈNH TRẦN LÃI VAY DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó mức trần lãi vay tại doanh nghiệp có giao dịch liên kết được tăng lên […]

Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TIỀN LƯƠNG

Trích lập quỹ dự phòng tiền lương là điều nên làm trong mỗi doanh nghiệp để nhằm hạn chế những rủi ro. Tuy nhiên, trích như thế nào, quy định mức trích lập ra sao thì không phải điều ai cũng biết. Bài viết sau đây, QPT sẽ giúp Quý doanh nghiệp giải quyết những […]

Xem thêm

TĂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TNCN LÊN 11 TRIỆU ĐỒNG

Ngày 02/06/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTNQH14 đồng ý tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 9 lên 11 triệu đồng. Khi tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng sẽ có nhiều người không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ […]

Xem thêm

ĐIỀU KIỆN TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI, GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO (SAU NGÀY 10/10/2019)

Quy định về trích lập trích lập các khoản dự phòng như: Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho, bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây dựng xây lắp, đầu tư tài chính … theo Thông tư 48/2019/TT-BTC. I. Điều kiện đưa khoản trích lập dự phòng vào […]

Xem thêm

vi