THÊM 3 GIẤY TỜ CÓ THỂ THAY THẾ TRONG HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Chính phủ ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về bảo hiểm thất nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2020. Nghị định này đã bổ sung thêm 03 loại giấy tờ có thể sử dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng […]

Xem thêm

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐÓNG BHTN – BNN VỚI MỨC THẤP HƠN

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/5/2020 và có hiệu lực từ ngày 15/7/2020. Bạn có thể xem chi tiết Nghị định tại đây!…  Hiện nay, hàng tháng, người sử dụng lao động phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, […]

Xem thêm

GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2020 CHO CÁC ĐỐI TƯỞNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Quyết định 22/2020/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bạn có xem chi tiết Quyết định tại đây!…  Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, người thuê đất gồm doanh nghiệp, […]

Xem thêm

XỬ LÝ HỒI TỐ THAY ĐỔI TRẦN LÃI SUẤT GIAO DỊCH LIÊN KẾT 20% LÊN 30% EBITDA

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó mức trần lãi vay tại doanh nghiệp có giao dịch liên kết […]

Xem thêm

ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM PHẦN MỀM

Kể từ ngày 19/08/2020, Thông tư 13/2020/TT-BTTTT ban hành ngày 03/07/2020 Quy định về việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình chính thức có hiệu lực, thay thế cho Thông tư 16/2014/TT-BTTTT có cùng nội dung trước đó. Thông tư mới bổ sung và quy định chi […]

Xem thêm

XÁC ĐỊNH DOANH THU TÍNH LỆ PHÍ MÔN BÀI CHO CÁ NHÂN CÓ NHIỀU NHÀ CHO THUÊ

Cá nhân cho thuê nhà có nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài khi đạt mức doanh thu nhất định. Để nộp đúng mức lệ phí thì hộ, cá nhân kinh doanh phải xác định doanh thu tính lệ phí môn bài. Vậy các xác định doanh thu để làm căn cứ tính lệ phí […]

Xem thêm

ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 10/2020

Trong Điểm tin tháng 10 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Người lao động theo các loại hợp đồng khác Hợp đồng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc từ 01/01/2021 […]

Xem thêm

ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 09/2020

Trong Điểm tin tháng 09 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Xác định doanh thu làm căn cứ nộp lệ phí môn bài đối với hộ, cá nhân kinh doanh Ưu […]

Xem thêm

ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 08/2020

Trong Điểm tin tháng 08 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao độmg và các quy định khác bao gồm: Thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp, hỗ trợ khi chấm dứt hợp đồng lao động Miễn thuế thu […]

Xem thêm

LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 CÓ GÌ THAY ĐỔI?

Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14. Các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 được coi là có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn gia nhập thị trường nói riêng và trong quá trình đầu tư, kinh doanh nói chung. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14. Tải […]

Xem thêm

vi