ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 03&04/2021

Trong Điểm tin tháng 03 và tháng 04.2021 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu […]

Xem thêm

ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 01&02/2021

Trong Điểm tin tháng 01 và tháng 02.2021 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 Hướng dẫn thanh toán nợ tiền […]

Xem thêm

ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 11&12/2020

Trong Điểm tin tháng 11 và tháng 12 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Các quy định hướng dẫn Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 Những quy định mới về khai nộp […]

Xem thêm

ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 10/2020

Trong Điểm tin tháng 10 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Người lao động theo các loại hợp đồng khác Hợp đồng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc từ 01/01/2021 […]

Xem thêm

ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 09/2020

Trong Điểm tin tháng 09 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Xác định doanh thu làm căn cứ nộp lệ phí môn bài đối với hộ, cá nhân kinh doanh Ưu […]

Xem thêm

ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 08/2020

Trong Điểm tin tháng 08 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao độmg và các quy định khác bao gồm: Thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp, hỗ trợ khi chấm dứt hợp đồng lao động Miễn thuế thu […]

Xem thêm

ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 07/2020

Trong Điểm tin tháng 07 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, lao động và các quy định khác bao gồm: Thời điểm tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính Thuế Thu nhập Cá nhân Điều chỉnh trần lãi vay doanh nghiệp có […]

Xem thêm

vi