CÔNG VĂN 3231/TCT-CS NGÀY 10/08/2020 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— Số: 3231/TCT-CS V/v: chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2020 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định Tổng cục Thuế nhận được công văn số 252/CT-TTKT3 ngày 21/01/2020 […]

Xem thêm

ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM PHẦN MỀM

Kể từ ngày 19/08/2020, Thông tư 13/2020/TT-BTTTT ban hành ngày 03/07/2020 Quy định về việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình chính thức có hiệu lực, thay thế cho Thông tư 16/2014/TT-BTTTT có cùng nội dung trước đó. Thông tư mới bổ sung và quy định chi […]

Xem thêm

XÁC ĐỊNH DOANH THU TÍNH LỆ PHÍ MÔN BÀI CHO CÁ NHÂN CÓ NHIỀU NHÀ CHO THUÊ

Cá nhân cho thuê nhà có nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài khi đạt mức doanh thu nhất định. Để nộp đúng mức lệ phí thì hộ, cá nhân kinh doanh phải xác định doanh thu tính lệ phí môn bài. Vậy các xác định doanh thu để làm căn cứ tính lệ phí […]

Xem thêm

ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 10/2020

Trong Điểm tin tháng 10 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Người lao động theo các loại hợp đồng khác Hợp đồng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc từ 01/01/2021 […]

Xem thêm

ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 09/2020

Trong Điểm tin tháng 09 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao động và các quy định khác bao gồm: Xác định doanh thu làm căn cứ nộp lệ phí môn bài đối với hộ, cá nhân kinh doanh Ưu […]

Xem thêm

ĐIỂM TIN THUẾ – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH THÁNG 08/2020

Trong Điểm tin tháng 08 này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, luật doanh nghiệp, lao độmg và các quy định khác bao gồm: Thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp, hỗ trợ khi chấm dứt hợp đồng lao động Miễn thuế thu […]

Xem thêm

LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 CÓ GÌ THAY ĐỔI?

Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14. Các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 được coi là có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn gia nhập thị trường nói riêng và trong quá trình đầu tư, kinh doanh nói chung. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14. Tải […]

Xem thêm

THỜI HẠN KÊ KHAI, NỘP THUẾ THEO LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 38/2019/QH14

Từ ngày 01/07/2020, thời hạn nộp hồ sơ khai và nộp thuế 2020 có sự thay đổi theo Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14. Căn cứ theo Điều 44 của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế từ ngày 01/7/2020 có sự thay đổi theo hướng: – Quy định thời hạn nộp thuế […]

Xem thêm

QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Theo Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 đã có quy định chặt chẽ hơn liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) như: Đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung […]

Xem thêm

MIỄN THUẾ TNCN CHO NGƯỜI NỘP THUẾ DƯỚI 50.000 ĐỒNG/NĂM

Từ ngày 01/07/2020, căn cứ theo điểm b, khoản 79 Luật Quản lý Thuế 38/2019/QH14, Quy định miễn thuế đối với cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống. Điều 79. Miễn thuế, giảm thuế 1. […]

Xem thêm

vi