BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019_THAY ĐỔI VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Nhiều điểm mới trong Bộ Luật Lao động 2019… về hợp đồng lao động mà NLĐ cần phải biết để đảm bảo quyền lợi chính đáng của bản thân. 1. Tăng tính nhận diện các quan hệ lao động diễn ra trên thực tế Căn cứ vào Khoản 1 Điều 13 của Bộ Luật Lao động 2019, […]

Xem thêm

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Ngày 20/11/2019, Quốc Hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (Bộ Luật Lao động 2019) để thay thế Bộ luật lao động 2012, sau 7 năm áp dụng, để thực hiện các công ước của Tổ chức lao động thế giới ILO. Việc thực thi các cam kết này cũng […]

Xem thêm

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019_NHỮNG ĐIỂM MỚI ÁP DỤNG TỪ 01/01/2021

Bộ luật lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/01/2021 với nhiều điểm mới nổi bật. Dưới đây là sự tổng hợp những điểm mới trong Bộ luật lao động 2019. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019…  1. 10 quy định mới về hợp đồng lao động Bộ luật […]

Xem thêm

MẪU D02-LT THAY THẾ MẪU D02-TS

Ngày 18/08/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra Quyết định 1040/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này đã ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng […]

Xem thêm

THÊM 3 GIẤY TỜ CÓ THỂ THAY THẾ TRONG HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Chính phủ ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về bảo hiểm thất nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2020. Nghị định này đã bổ sung thêm 03 loại giấy tờ có thể sử dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng […]

Xem thêm

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐÓNG BHTN – BNN VỚI MỨC THẤP HƠN

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/5/2020 và có hiệu lực từ ngày 15/7/2020. Bạn có thể xem chi tiết Nghị định tại đây!…  Hiện nay, hàng tháng, người sử dụng lao động phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, […]

Xem thêm

GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2020 CHO CÁC ĐỐI TƯỞNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Quyết định 22/2020/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bạn có xem chi tiết Quyết định tại đây!…  Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, người thuê đất gồm doanh nghiệp, […]

Xem thêm

XỬ LÝ HỒI TỐ THAY ĐỔI TRẦN LÃI SUẤT GIAO DỊCH LIÊN KẾT 20% LÊN 30% EBITDA

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó mức trần lãi vay tại doanh nghiệp có giao dịch liên kết […]

Xem thêm

CÔNG VĂN 3231/TCT-CS NGÀY 10/08/2020 VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— Số: 3231/TCT-CS V/v: chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2020 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định Tổng cục Thuế nhận được công văn số 252/CT-TTKT3 ngày 21/01/2020 […]

Xem thêm

ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM PHẦN MỀM

Kể từ ngày 19/08/2020, Thông tư 13/2020/TT-BTTTT ban hành ngày 03/07/2020 Quy định về việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình chính thức có hiệu lực, thay thế cho Thông tư 16/2014/TT-BTTTT có cùng nội dung trước đó. Thông tư mới bổ sung và quy định chi […]

Xem thêm

vi